CKO1v

Aangezien er altijd veel vragen zijn over de inhoud van de stationstoets in CKO1v hebben wij hier een overzicht van de verschillende stations geplaatst.

Dit overzicht is geactualiseerd op basis van de stationstoets van cogroep 215. Indien je merkt dat dit overzicht niet meer actueel is, graag de wijzigingen doorgeven via koraad@gmail.com.

Het examen bestaat uit 12 stations. De stations anamnese, KPA en lichamelijk onderzoek tellen 2x mee voor de eindbeoordeling, de overige stations 1x.

Station 1 – 10 min. Anamnese
De student neemt de speciële anamnese af bij een simulatiepatiënt, en gebruikt de verkregen gegevens bij het volgende station.

Station 2 – 10 min. Uitwerken verslag
In dit station kunt u aansluitend aan de door u afgenomen anamnese het verslag van dit gesprek uitwerken. Dit hebt u nodig in station 12 om samen met het lichamelijk onderzoek een analyse te maken van de gegevens van deze patiënt.

Station 3 – 10 min. Beoordeling bloedbeeld of urinesediment
Op het beeldscherm staat een foto van (onderdelen van) een bloedbeeld of urinesediment wat de student dient te beoordelen, zoals dit in het laboratoriumonderwijs geleerd is.

Station 4 -10 min. Farmacotherapie
U krijgt een casus waarbij medicatie dient te worden voorgeschreven aan de hand van het 5-stappenplan. Je mag hierbij de boekvorm van het therapeutisch kompas gebruiken. Ook moet je een recept schrijven.

Station 5 – 10 min. Pathologische bevindingen
De student beantwoordt aan de hand van twee casus een aantal open of meerkeuzevragen over bevindingen bij het lichamelijk onderzoek van de beschreven patiënten.

Station 6 – 10 min. Beoordeling Hartgeruis
U  dient één hartgeruis  te beoordelen en te beschrijven en de bijgaande vragen te beantwoorden.

Station 7 – 10 min. ECG beoordeling
U krijgt een ECG dat volgens de aangeleerde standaard moet worden beoordeeld. Hiervoor mag je de ECG zakkaart gebruiken.

Station 8 – 10 min. Afwijkingen bij inspectie
U krijgt drie foto’s van afwijkingen die bij inspectie van een patiënt kunnen worden gevonden, en beantwoordt daarover een aantal meerkeuzevragen.

Station 9 – 10 min. Lichamelijk onderzoek
U dient een gedeelte van het lichamelijk onderzoek te demonstreren bij een simulatiepatiënt. Dit betreft (een deel van) het onderzoek van de thorax, het abdomen, de arteriële pulsaties, palpatie van lymfeklieren, meting bloeddruk of CVD of een combinatie van deze onderdelen.

Station 10 – 10 min. Beoordeling longgeluiden en palpatiefantoom
Bij dit station krijgt u een longgeluid te horen. Hierover worden vervolgens een aantal vragen gesteld die u dient te beantwoorden. Tevens is er een palpatiefenomeen (touchy feely) dat u moet beschrijven.

Station 11 – 10 min. Fysisch diagnostisch onderzoek hart
In dit station krijgt u een korte beschrijving van een patiënt voorgelegd. Ook enkele bevindingen van het lichamelijk onderzoek worden beschreven. Hierover dient u een aantal vragen te beantwoorden.

Station 12 – 20 min. KPA
De gegevens van het lichamelijk onderzoek van de patiënt in station 1 bevinden zich in het toetspakket dat de student bij aanvang van de toets krijgt uitgereikt. U stelt een lijst met activerende gegevens en probleemlijst op met de verkregen gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek, en werkt de twee belangrijkste problemen uit (systematische probleemanalyse, actielijst en evt therapie). Hierbij vermeldt u de meest waarschijnlijke DD voor deze patiënt en het aanvullende onderzoek dat nodig is om deze diagnosen te bevestigen of te verwerpen.

De nummering van de stations op de toetsdag kan afwijken van de bovenstaande. De inhoud van de stations is wel hetzelfde. Het station lichamelijk onderzoek kan op de toetsdag station 6 zijn. Dit wordt duidelijk aangegeven en de gang van zaken wijst zich verder vanzelf.

De student krijgt bij aanvang van de toets een pakketje uitgereikt dat alle opdrachten voor de toets bevat. Ook formulieren om aantekeningen op te maken.

Succes!

CKO1v