Coschap interne: pathologie opdracht

Introductie Pathologie en Leerdoelen

Pathologie is een veelzijdig specialisme en is volop in verandering. Het gaat om diagnoses stellen op patiëntenmateriaal van oncologische en niet-oncologische patiënten, maar ook over prognose en predictie van therapierespons. Hiervoor wordt naast de klassieke histologie gebruik gemaakt van vele andere technieken en wordt ook nieuwe technologie ontwikkeld. Wat te denken van  Artificial Intelligence voor de toepassingen binnen pathologie? Op de afdeling Pathologie dragen verschillende professionals (pathologen,  klinisch moleculair biologen in de pathologie, physician assistents, onderzoekers en analisten) bij aan dit proces. Tijdens dit pathologie onderdeel leer je over dit diagnostisch proces als ook over de rol van de diverse pathologie professionals in de patiëntenzorg.

Leerdoelen

Je kunt de rol van een klinisch patholoog en de verschillende pathologie professionals in het diagnostisch als ook therapeutisch traject van een patiënt uitleggen. Je krijg inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van weefselonderzoek (bijv. vriescoupes) maar ook in de mogelijke additionele bepalingen op weefsel. Je krijgt inzicht in hoe een obductie verloopt.
NB: Je bent verplicht ten minste één obductie bij te wonen tijdens je Master Geneeskunde. Probeer dit tijdens je co-schap Interne Geneeskunde te doen. Tijdens dit co-schap heb je hier de meeste tijd voor en bovendien sluit het onderwijs in het voor- en nablok dan het beste aan.

Verdere informatie over de specifieke opdracht is te vinden op de volgende locatie:
Brightspace > EP01 > Content > Coschap Interne Geneeskunde > Opdracht tijdens coschap interne: Pathologie

Coschap interne: pathologie opdracht