Declaratie reiskosten

Je maakt tijdens je coschappen extra reiskosten voor weekenddiensten en reizen in de periode van 16 juli tot 16 augustus wanneer je week-ov niet geldig is. Ter compensatie van deze extra kosten is er een regeling tegemoetkoming reiskosten (De links in dit document werken als je gebruikmaakt van Internet Explorer als webbrowser). In de regeling is per coschap een standaard tegemoetkoming vastgesteld op basis van locatie en het in het onderwijsprogramma vastgestelde aantal verplichte weekenddiensten. Om de tegemoetkoming te kunnen ontvangen, moet je na de kerncoschappen (in CKO7n) een declaratieformulier invullen.

Wanneer je genoodzaakt bent om met de auto te reizen, omdat je met het openbaar vervoer niet op tijd je stageplek kunt bereiken, heb je recht op extra reiskosten vergoeding van DUO. Hier vind je meer informatie en een formulier om deze vergoeding aan te vragen.

Daarnaast biedt het Radboudumc een reiskostenvergoeding aan voor coassistenten die op een afstand van 7,5 km of verder van het Radboudumc wonen en hun coschap in het Radboudumc lopen. Deze vergoeding bedraagt 19 cent per kilometer tot een maximum van 50 kilometer voor een enkele reis. Mocht je hier recht op hebben, informeer er dan naar op het medewerkersplein in het Radboudumc.

Declaratie reiskosten