Opbouw master

Spannend!! Je gaat (bijna) beginnen aan je coschappen! Maar hoe zit deze eigenlijk in elkaar en wat kun je verwachten?

Vorm van de master
In de master Geneeskunde loop je veertien verschillende coschappen, verdeeld in tien episodes. Deze doorloop je met een vaste cogroep van maximaal 30 studenten. De episodes bestaan in de regel uit één tot drie weken voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor), dan één of enkele coschappen en afsluitend een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Dit wordt het ‘sandwichmodel’ genoemd, je leert in de voorbereidende weken precies die vaardigheden en theorie die je nodig zult hebben gedurende het daaropvolgende coschap. Het coschap zelf wordt afgesloten met twee gesprekken, een kennis- en een evaluatiegesprek.

De coschappen worden gelopen bij verschillende afdelingen en ziekenhuizen. De hoeveelheid coassistenten die per coschap bij hetzelfde ziekenhuis terecht kunnen verschilt van 1 tot 10. De eerste twee jaar van de master bestaan uit de kerncoschappen: stages van twee tot acht weken op verschillende afdelingen die je in vaste volgorde doorloopt:

 • Interne Geneeskunde (8 weken)
 • Neurologie (4 weken)
 • Psychiatrie (4 weken)
 • Heelkunde (8 weken)
 • Kindergeneeskunde (4 weken)
 • Verloskunde en Gynaecologie (5 weken)
 • SEH (2 weken)
 • KNO (2 weken)
 • Dermatologie (2 weken)
 • Oogheelkunde (2 weken)
 • Ouderenzorg (4 weken)
 • Huisartsgeneeskunde (8 weken)
 • Sociale geneeskunde (2 weken)

In het laatste deel van je opleiding is ruimte om je coschappen zelf in te vullen. Je kunt (een van) deze stages ook in het buitenland doen:

 • Seniorcoschap (3 maanden)
 • Keuzecoschap (3 maanden). Je kunt deze drie maanden gebruiken om op meerder plekken coschap te lopen.

Tijdens de masteropleiding Geneeskunde doe je ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Dit kan aan het begin of aan het einde van je masterprogramma. De onderzoeksstage, inclusief het schrijven van je scriptie, duurt minimaal drie en maximaal zes maanden en kun je in Nederland maar ook in het buitenland doen. Als je ervoor kiest je wetenschappelijke stage te verlengen, kun je hiervoor één of meerdere maanden van je keuzecoschap gebruiken.

Wachttijd
De kans is groot dat je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt. Je kunt deze wachttijd verkleinen door dus je onderzoeksstage – die je normaal aan het einde van je opleiding doet – voorafgaand aan je coschappen te doen. Hetzelfde geldt voor je keuzecoschap, wat dan keuzevakken zullen worden.

Schakeljaar in jaar 6
Sinds 2014 is het mogelijk om tijdens het laatste jaar van je studie Geneeskunde een schakeljaar te doen: je volgt dan een aangepast traject in de richting waarin je je wilt specialiseren. Lees hierover meer onder het kopje ‘Dedicated schakeljaar’ op deze site. Helaas zijn er nog maar enkele afdelingen die dit aanbieden aan studenten.

‘Nieuwe’ master
Na de invoering van het nieuwe bachelor curriculum in 2015, zijn er nu ook ontwikkelingen gaande om de master zo goed mogelijk hierop aan te laten sluiten. De master blijft in principe in dezelfde vorm bestaan. De studenten uit het ‘oude curriculum’ hadden echter een andere voorbereiding en om die reden zal het voorbereidend onderwijs (CKOv) en het reflectieonderwijs (CKO-na) een wat ander karakter gaan krijgen.
Op dit moment vindt besluitvorming plaats over de precieze invulling van het onderwijs.
Begin 2018 zal er meer informatie beschikbaar komen.

Meer informatie over de master van geneeskunde lees je hier.

Opbouw master