Richtlijn positie co-assistent

In de richtlijn en regeling geneeskundestudenten zijn alle rechten en plichten van de coassistent vastgelegd. Ook vind je er de rechten en plichten van degenen die betrokken zijn bij de coschappen. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft de richtlijn opgesteld. Per faculteit zijn deze landelijke richtlijnen verder uitgewerkt.

Richtlijn Radboudumc 
Daarnaast is er een richtlijn opgesteld door het OMT-2 waarin de werktijden en diensten van de coassistent en alle regels daar rondom zijn vastgelegd. Hier kun je bijvoorbeeld vinden hoe lang een dienst achter elkaar mag duren en hoeveel uren er minimaal tussen het begin van een volgende dienst moeten zitten. De laatste versie van het document vind je op de Radboudumc website onder het kopje Regelingwerktijden en diensten coassistenten.

Richtlijn Radboudumc: Versie juni 2020

Richtlijn positie co-assistent