Richtlijn positie co-assistent

In de richtlijn-en-regeling-geneeskunde-studenten zijn alle rechten en plichten van de coassistent vastgelegd. Ook vind je er de rechten en plichten van degenen die betrokken zijn bij de coschappen. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft de richtlijn opgesteld. Per faculteit zijn deze landelijke richtlijnen verder uitgewerkt.

Daarnaast is er een richtlijn opgesteld door het OMT-2 waarin de werktijden en diensten van de coassistent en alle regels daar rondom zijn vastgelegd. Hier kun je bijvoorbeeld vinden hoe lang een dienst achter elkaar mag duren en hoeveel uren er minimaal tussen het begin van een volgende dienst moeten zitten. Je vindt het document hier.

Richtlijn positie co-assistent