Richtlijn positie co-assistent

 In de Richtlijnen voor de regeling van de positie van studenten geneeskunde in de klinische praktijk van maart 2009 zijn alle rechten en plichten van de coassistent vastgelegd. Ook vind je er de rechten en plichten van degenen die betrokken zijn bij de coschappen. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft de richtlijn opgesteld. Het LOCA heeft deze richtlijn geëvalueerd. Per faculteit zijn deze landelijke richtlijnen verder uitgewerkt.

Richtlijn positie co-assistent