Stagevergoeding

Over het algemeen krijgen co-asssistenten geen stagevergoeding voor de coschappen, maar er zijn ook instellingen waar je onder bepaalde voorwaarden wél recht hebt op een stagevergoeding. Deze instellingen zijn gezondheidscentra, ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.
Een veelgenoemde voorwaarde voor het recht op een stagevergoeding is dat je er een maand stage moet lopen. Helaas komen wij daar net niet aan tijdens een regulier coschap (4 weken psychiatrie), maar de regeling kan wel van toepassing zijn wanneer je voor een langere periode coschap hebt bij een van deze instellingen (seniorcoschap/keuzecoschappen).

Klik hier voor uitgebreidere informatie over de voorwaarden voor het recht op een stagevergoeding bij de bovengenoemde instellingen.
Het komt helaas geregeld voor dat co-assistenten deze vergoeding niet ontvangen terwijl ze daar wel recht op hebben. Het KNMG studentenplatform geeft hier uitleg over wat je in die situatie kunt doen.

Stagevergoeding