Kindergeneeskunde

Anamnese visite kraamafdeling
RvO/
Algemeen:
Cardiorespiratoir:
Infectieus:
Intake:
Output: mictie …, def …
Metabool:
CZS:
Gewicht: … g (-…%)
Sociaal:

Anamnese pasgeborene
Moeder, mevrouw [naam], geboren [datum], was gravida …, para . Bloedgroep . In de graviditeit was er sprake van (bijv. ongecompliceerd beloop).
Bij een termijn van weken werd middels een vaginale partus ZOON/DOCHTER geboren. Hij/Zij had een goede start met een Apgar score van, en na respectievelijk 1, 5 en 10 minuten. Het geboortegewicht was gram (p). Navelstreng gas is niet bepaald.

Lichamelijk onderzoek pasgeborene (uitgebreid)
Lengte cm, schedelomtrek cm (SD).
Niet zieke, roze neonaat. Geen dysmorfieën. Fontanel à niveau. Palatum gesloten. Goede zuigreflex. Claviculae palpatoir intact. CR < 2 sec.
Cor: S1, S2, geen souffle.
Pulmones: symmetrisch ademgeruis zonder bijgeluiden.
Abdomen: normale peristaltiek, soepel, geen palpabele weerstanden, navelstreng 3 vaten. Geen hepatosplenomegalie. Aa. Femoralis: beiderzijds palpabel.
Normaal mannelijk/vrouwelijk genitaal. Anus perforatus. Extremiteiten: 4×5 digiti. Wervelkolom palpatoir recht en gesloten.
Oriënterend neurologisch: Alert en reactief. Normotoon. Moro symmetrisch, adequate grijpreflexen.

Gewicht bij ontslag: … gram, -…% ten opzichte van geboorte gewicht.

Lichamelijk onderzoek pasgeborene (kort)
Niet zieke, roze neonaat. Fontanel à niveau. CR<3 sec.
Cor: S1S2, geen souffle.
Pulmones: geen tachydyspnoe, symmetrisch ademgeruis, geen bijgeluiden.
Abdomen: normale peristaltiek, soepel, geen palpabele weerstanden. Geen organomegalie. Aa. Femoralis: bdz palpabel. Normotoon.

Evt. Testis bdz ingedaald.

Lichamelijk onderzoek kind
Alert. Geen dysmorfieen.
Huid: geen neurocutane afwijkingen.
KNO-gebied: ASD normaal trommelvlies, geen afwijkingen, normale orofarynx, geen cervicale lnn palpabel.
Cor: S1S2, geen souffles.
Pulmones: geen tachydyspnoe, symmetrisch normaal ademgeruis, geen bijgeluiden.
Abdomen: normale peristaltiek, wisselende tympanie, soepel, niet drukpijnlijk, geen organomegalie.
Rechte rug, extremiteiten geen afwijkingen, geen contracturen.
Normotoon, normaal bewegingspatroon, normale reflexen.

Kindergeneeskunde