Psychiatrie

Psychiatrisch onderzoek

Algemene indruk: Cliënte is een normaal verzorgde man/vrouw met een uiterlijk conform/jonger dan/ouder dan kalenderleeftijd. Ze maakt op adequate wijze contact en stelt zich coöperatief op. Het oogcontact is sociaal adequaat en er is wel sprake van wederkerigheid en contactgroei. De klachtenpresentatie is duidelijk en invoelbaar.

Cognitieve functies: Het bewustzijn is helder, cliënt is georiënteerd in trias. De aandacht is goed te
trekken en te behouden, de concentratie is tijdens het gesprek niet merkbaar verstoord. Er zijn geen
aanwijzingen voor stoornissen in het korte of lange-termijn geheugen. De intelligentie imponeert gemiddeld. Het denken is normofreen en coherent, inhoudelijk zijn er geen waanachtige ideeën. Er zijn geen aanwijzingen voor hallucinaties of andere stoornissen in de waarneming.

Affectieve functies: De stemming is normofoor, het affect moduleert normaal met de inhoud van het gesprek.

Conatieve functies: De psychomotoriek is normaal, mimiek en gestiek worden gebruikt ter ondersteuning van het gesprek en zijn niet opvallend uitbundig. De spraak is goed verstaanbaar en de toon en het volume van de stem moduleren normaal. Er zijn geen ongewenste driften of drang handelingen, noch dwanghandelingen of obsessies. De impulscontrole is normaal. Motivatie en initiatief zijn in normale mate aanwezig. Er is geen intentie zichzelf of een ander iets aan te doen.

Psychiatrie