Spoedeisende hulp

RvK/
VG/
A/

Tractus
Alg/
Resp/
Circ/
Dig/
Uro/

Familieanamnese/
Huidige medicatie/
Allergie├źn/
Laatste voedselinname:

LO/ Helder, alerte, niet acuut zieke man/vrouw
A: luchtweg vrij
B: niet kortademig, normale huidkleur, AHFreq XX/min, spreekt >10 woorden per zin, sat XX%, bdz VAG zonder bijgeluiden
C: BD XX/XXmmHg, hfXXbpm, S1S2, geen souffles, capp refill < 3sec
D: EMV max, glucose 0.0, Temp 36.5, PEARRL
Abdomen: geen zichtbare afwijkingen, levendige peristaltiek, wisselende tympani, Traube helder, geen druk- en loslaatpijn
Top-teen/Second survey: soepele kuiten, geen enkeloedeem, geen lymfeklieren palpabel

AO/

Conclusie/

Beleid/

Spoedeisende hulp