Algemene tips

Voordat je begint aan de klinische fase, doorloop deze checklist.

Contact

 • Stel je (de eerste dag) zoveel mogelijk voor aan de artsen, assistenten, secretaresses en verpleging met wie je te maken krijgt; probeer relevante namen te onthouden.
 • Een goede relatie met de verpleging is belangrijk; zij kunnen veel van je vragen beantwoorden.
 • Een assistent is doorgaans bereid om uitleg te geven, alleen is het moment niet altijd even geschikt. Vraag dan eens of er bijvoorbeeld aan het eind van de dag gelegenheid te maken is voor vragen die zijn blijven liggen; schrijf ze van tevoren op.
 • Wees niet bang om dingen te vragen; van vragen kun je alleen maar leren; de enige domme vraag is een niet gestelde vraag.
 • Het komt wel eens voor dat artsen of verpleging hun dag niet hebben en geïrriteerd reageren op hun omgeving; trek het je niet persoonlijk aan.
 • Moeilijkheden t.a.v. artsen, verpleging of secretaresses bespreek je het beste met de desbetreffende persoon, je eigen assistent of de onderwijscoördinator; wend je met problemen, klachten, vragen of onduidelijkheden die niet lokaal opgelost kunnen worden tot de Ko-raad of je groepsvertegenwoordiger.
 • Kom op voor jezelf; je bent er niet om gebruikt te worden als loopjongen/-meisje, bijvoorbeeld om continu foto’s en andere gegevens te halen, patiënten naar de OK te begeleiden, cito bloed naar het lab te brengen; laat dit geen gewoonte worden.
 • Probeer mee te lopen met de consulent of ga mee naar de Spoedeisende hulp; vraag of er een semafoon (sein/pieper) beschikbaar is, je bent dan beter bereikbaar voor dit soort activiteiten.
 • Kortom: toon initiatief! Het wordt altijd zeer op prijs gesteld; loop niet als een hondje achter je assistent aan.
 • Als je een nieuwe patiënt gaat zien, leg dan uit wie je bent en wat je doet.
 • Als patiënten of familie met belangrijke vragen bij jou komen, laat je daar dan niet over uit; leg uit dat je niet in de positie bent om dergelijke uitspraken te doen.
 • Af en toe maak je heel nare dingen mee zoals complicaties van ziekten, slechtnieuwsgesprekken, overlijden en dat kan je dan behoorlijk aangrijpen. Andere co’s, je assistent of de verpleging kunnen dan als uitlaatklep fungeren.

Email contact

Het komt voor dat je contact moet leggen met voor jou belangrijke personen: Dit kan uiteenlopen van stage coördinatoren tot bijvoorbeeld de studieadviseur van het Radboudumc. Moet je daarbij iets geregeld en bevestigd hebben, dan is het verstandig om de tegenpartij de toezegging of welk ander inhoudelijk aspect dan ook te laten terug mailen. Zo kan jij dat uitprinten en heb je zwart op wit wat er is afgesproken.

Let er met name op dat dit gebeurt wanneer je een ‘speciale’ regeling treft, je buiten het curriculum valt of een andere reden hebt waarom het traject bij jou anders loopt. Bij uitzonderingen gaat het namelijk vaker mis!

Ook wanneer je naar het buitenland gaat en je al zo veel moet regelen is het verstandig zorgvuldig met afspraken om te gaan.

Statussen van patiënten

 • Zorg er voor dat je status en onderzoek van de patiënt dezelfde dag worden nagekeken.
 • Maak voor elke patiënt die je gestatust hebt een DD en een beleidsplan en bespreek dit; de assistenten zijn vaak geneigd alles meteen voor jou in te vullen, maar probeer eerst zelf na te denken en ga na waarom jouw voorstellen niet uitgevoerd worden, of waarom andere onderzoeken nuttiger zijn.
 • Vaak wordt de patiënt ook door de assistent gezien; de patiënt kan aan de assistent iets heel anders vertellen dan aan jou; trek het je niet aan; niemand vertelt twee keer hetzelfde, het overkomt iedereen.
 • Stel pas vragen als de patiënt weg is.
 • Ga je statussen van patiënten kopiëren voor bijvoorbeeld je portfolio, zorg er dan voor dat persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn zodat statussen van patiënten geanonimiseerd zijn voor derden.
 • Wil je een beoordeling laten invullen in je portfolio-boekje, maar is de arts(-assistent) druk? Schrijf er dan zelf vast iets in, eventueel wat de arts al als mondelinge feedback heeft gegeven. Dan hoeft de arts het alleen nog te ondertekenen!

Onderzoeken

 • Kijk in de afdelingsagenda (vaak bij de secretaresse); daarin staan, naast de geplande opnames, ook de geplande onderzoeken; vraag of je mee mag gaan met de patiënt naar deze onderzoeken.
 • Als prikken (veneus, arterieel of een infuus) de eerste keer niet lukt, probeer het dan nog één keer; lukt het dan nog niet, vraag dan een andere co of je assistent om het te doen. Prik dus niet vaker dan 2 keer. Patiënten met HIV of Hepatitis B mag je NIET prikken. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij jezelf.

Zorg voor jezelf

 • Zorg dat je op tijd eet! Door de drukte op de OK of Spoedeisende hulp kan dit wel eens lastig zijn, maar laat je niet verleiden om door te rennen op een lege maag. Iedereen moet eten en even kunnen ontspannen.
 • Vergeet niet regelmatig na te kijken welke opdrachten je moet verzamelen voor de CC-blokken.
 • Zie je het niet meer zitten, heb je genoeg van het aanhangsel zijn en en er maar wat bij te lopen, het overkomt ons allemaal een keer (of 2, 3…). Probeer positief te blijven en er toch het beste van te maken!

Praatje

Vaak moet je tijdens je co-schap een praatje / referaat houden. Informeer daarnaar in de eerste week, om onaangename verrassingen te voorkomen (vaak staan de data al vast!).

Diensten

Diensten worden meestal in onderling overleg vastgesteld. Doe dat samen en verdeel de last. We krijgen regelmatig vragen over de hoeveelheid uren die een coassistent mag werken per week, of er compensatie gegeven moet worden na een dienst etc. Het UMCN houdt hierbij het arbeidstijdenbesluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Een overzicht van de wettelijk vastgelegde regels kun je in dit bestand vinden (op pagina 8-10 vind je een complete tabel). Hieraan moet elk ziekenhuis zich houden. Informeer bij elk nieuw coschap hoe het bij dat specialisme in het betreffende ziekenhuis is geregeld.

CKO-voor en –na blokken

Tijdens ALV’s horen we vaak terug dat coassistenten zich na CKO2-voor minder goed voorbereid voelen op hun coschap neurologie en/of psychiatrie. In CKO1-voor leer je uitgebreid een anamnese af te nemen en is er veel aandacht voor het lichamelijk onderzoek. In CKO2-voor leer je de neurologische en psychiatrische anamnese en het neurologisch onderzoek, maar volgens een minder vast stramien dan in CKO1-voor. Hierdoor voelen veel coassistenten zich minder goed voorbereid dan na CKO1-voor. Dit blijkt gedurende het coschap bij bijna iedere coassistent echter heel erg mee te vallen! Dus maak je geen zorgen, tijdens het coschap kun je de opgedane kennis en vaardigheden in het algemeen zonder problemen toepassen.

Onthoud: het voorblok biedt handvatten om het coschap in te gaan; dit ga je verder uitbreiden en verdiepen in je coschap.

Evaluatie met Coördinator: tijdens de CKO-blokken vind je in het rooster soms de evaluatie terug en soms zit deze vast aan een andere onderwijsonderdeel.  Elk jaar wordt elke episode eenmaal groots geëvalueerd, maar het is voor de coördinator van belang ook tussendoor te horen hoe het gaat. Weet dat je hier alle problemen kan en mag benoemen die je ondervonden hebt. Dit is het moment om te laten weten wat je van het onderwijs en het coschap vond.

Handige links

Andere Ko-Raden in Nederland

Medische faculteiten

Overige medische links

Faculteitsverenigingen

Algemene tips