Tips per co-schap

Heb jij zelf nog goede tips? Stuur ze naar koraad@gmail.com .

Interne geneeskunde (CKO 1)

CKO1-voor

 • Infuusprikken is facultatief, maar wel erg leuk en leerzaam.
 • Het responsiecollege over ECG’s beoordelen is vaak pas vlak voor de ECG-toets ingeroosterd. Zorg dat je goed voorbereid naar het responsiecollege komt, dan haal je er de meeste winst uit.
 • Kijk voor een overzicht van de onderdelen van de stationstoets hier.

Coschap interne geneeskunde

 • Op de poli: als je geen patiënten ingeroosterd hebt voor een dag(deel) kun je langs de SEH lopen. Informeer hen dat je coassistent interne bent en graag een interne patiënt wilt statussen als er een binnen komt. (Vergeet niet je seinnummer achter te laten)
 • De dagen bij interne geneeskunde zijn lang. Dit geldt in bijna alle ziekenhuizen.
 • Infuus prikken is geen verplichte eindterm voor het coschap interne geneeskunde. Het is leuk en leerzaam als je dit tijdens het interne coschap geregeld kunt krijgen, maar als het er niet van komt is dit geen probleem! Bij andere coschappen, zoals heelkunde en gynaecologie, krijg je vaak nog voldoende kans om een infuus te prikken.

CKO1-na

Voor CKO1-na moeten meerdere opdrachten voorbereid worden. De dag waarop kan verschillen, hier moet je zelf goed naar kijken. Hier zoveel mogelijk opgeschreven wat jullie voor en tijdens CKO1-na moeten voorbereiden en maken.

VOOR CKO1-NA:

 • Reflectieverslag voor docentmentor
  • Dit verslag moet meestal 2 dagen voor je portfoliogesprek opgestuurd zijn naar je docentmentor. Doe dit dus op tijd. Dit onderdeel komt elk na-blok terug.
 • Intervisiecasus
  • Dit is een casus van tijdens je coschap waarbij je kan reflecteren op je eigen handelen. Sommige docentmentoren willen dat je dit van tevoren opstuurt, andere willen alleen dat je het voor jezelf op papier hebt gezet. Vraag dit desnoods na bij je docentmentor. Dit onderdeel komt elk nablok terug.
 • Videoanamnese + ‘verslag’
  • De video heb je tijdens je coschap opgenomen. Deze moet je nu meenemen op USB als je in de periferie je coschap hebt gelopen. In het RadboudUMC kan de docent de video uploaden.
  • Voor de inhoud van het verslag zie je blokboek.
 • Interview culturele diversiteit.
  • Dit moet af zijn voor de werkgroep. Kijk in je rooster wanneer deze werkgroep is.
 • EBM casus therapie/diagnostiek
  • Mail deze casus naar de docent voor het begin van het voorblok.
 • Ethiek casus
  • Neem deze mee naar het ethiek onderwijs in CKO1-na.

TIJDENS CKO1-NA:

 • Samenvatting intervisie
  • Na intervisie moet je een samenvatting maken van wat er besproken is en de leerpunten. Deze moet je naar je docentmentor mailen.
 • Samenvatting portfoliogesprek
  • Na het portfoliogesprek maak je een korte samenvatting. Deze moet je naar je docentmentor mailen.
 • Beoordelingsformulieren CKO1(na)
  • Zorg dat je je beoordelingsformulieren van je functioneren en kennis inlevert bij het secretariaat Interne Radboud
  • Zorg dat je je beoordelingformulier van het nablok inlevert bij de brievenbus van het KTC (3e verdieping) met handtekening van je docentmentor en de docent van de videoanamnese.

CAPITA SELECTA:

Dit is de eerste keer dat jullie onderdeel uitmaken van capita selecta. Omdat het de eerste keer is hoef je nog niets te doen of voor te bereiden. De eerste dag krijg je meer instructies. Vanaf CKO2 zal je ook elk na-blok voor de maandag 16:00 een samenvatting voor capita selecta in moeten leveren.

ONDERDELEN DIE ELK NA-BLOK TERUGKOMEN:

 • Reflectieverslag + portfoliogesprek
 • Intervisie
 • Capita selecta
 • Inleveren beoordelingsformulieren

Neurologie en psychiatrie (CKO 2)

CKO2-voor

  • In het rooster van CKO2-voor staat een ‘toets neurologisch onderzoek’ ingeroosterd. Dit is geen officieel toetsmoment: je oefent in groepjes het neurologisch onderzoek en een docent loopt rond, maar er komt geen directe beoordeling.
  • Bij de kennistoets van psychiatrie krijg je een oude, moeilijk verstaanbare opname van een psychiatrisch onderzoek te zien. Dit is lastig om een goed verslag van te maken, maar onthoud dat de toets niet al te veel meetelt en het dus meer een goed oefenmoment voor jezelf is.

Coschap psychiatrie

 • Zorg er voor dat je je eigen leermomenten creëert. Op sommige locaties vragen ze je om veel lichamelijk onderzoek te verrichten. Dit mag niet ten kosten gaan van je coschap. Kom voor jezelf op en zorg dat je niet alleen maar met lichamelijk onderzoek bezig bent.

Heelkunde (CKO 3)

 • Laat je in elk ziekenhuis waar je op de OK moet staan, opnieuw voorlichten over de gang van zaken! Vaak geven ze je dan de geldende wasinstructie, leggen ze uit hoe het OK-programma in elkaar zit, wat de regels zijn voor de OK-kleding etc.
 • Zorg dat je op dag 1 of 2 al je wasinstructies krijgt, dan kun je zo snel mogelijk naar de OK!
 • Als je steriel wilt staan (meestal het leukst, alleen al omdat je beter zicht hebt), overleg dat dan met de operateur en eventueel de OK-assistent. Als je steriel mag staan, zorgen de OK-assistenten dat er een steriele jas en handschoenen voor jou komen. Als je niet steriel kan staan, vraag dan waar je het beste kunt gaan staan en laat zien dat je wel geïnteresseerd bent, dit is leerzaam en het wordt gewaardeerd.
 • Over het algemeen wordt het zeer op prijs gesteld dat je blijft tot de operatie afgelopen is en dat je meehelpt de patiënt naar de verkoeverkamer te rijden.
 • Als je tussen operaties het OK-complex wilt verlaten, moet je je omkleden. Als je voor maximaal 30 minuten weggaat, is het ook goed als je je witte jas over je OK-kleding aandoet.
 • Speciaal voor chirurgie zijn er een aantal zeer handige links te vinden op deze site via ‘Coschappen’ –> ‘Tips’ –> ‘Links per coschap’ (of klik hier). Alle anatomie in een handomdraai, bovendien ook een aantal operaties kort en bondig. Ideaal voor voorbereiding van een operatie.
 • Bij de deelstage orthopedie kun je vaak niet steriel staan bij het zetten van protheses. Maar blijf het vragen, want het antwoord verschilt per chirurg. Mocht het echt niet kunnen en je hebt niks te doen, ga dan bijvoorbeeld naar de poli om bewegingsonderzoek te oefenen.
 • Doetinchem: Tijdens de ALV’s horen we met enige regelmaat dat er bij het kennisgesprek in Doetinchem het een en ander gevraagd wordt over de geschiedenis van de chirurgie.
 • Radboud: Neem contact op met de physician assistents (i.o.) om te verdelen wie welke patiënt gaat zien en wie naar de SEH gaat.
 • Boxmeer: Bij orthopedie kun je niet zelf inloggen in het systeem en kun je dus ook geen poli voorbereiden. Dit is bekend bij de specialisten en hier wordt rekening mee gehouden.

Kindergeneeskunde (CKO 4)

CKO4 voor

In het CKO4-voorblok word je aan het eind getoetst d.m.v. een kennistoets. Dit is een formatieve toets en telt dus niet direct mee. Let op dat het wel uitmaakt hoe je deze toets maakt: bij een onvoldoende zal het ziekenhuis waar je je coschap gaat lopen hiervan op de hoogte gesteld worden met de vraag extra op jouw kennisniveau te letten.

Coschap kindergeneeskunde

 • In verband met voedingstijden en verzorging is het hier nog meer van belang om goed met de verpleging te overleggen, bijvoorbeeld over wanneer je een kind gaat onderzoeken.
 • Als ouders op bezoek zijn, gaat het onderzoek vaak beter. Kleine speeltjes (doe ze in je witte jas) kunnen je ook helpen. Soms geldt trouwens dat je niet met je witte jas in de speelkamer mag komen!

Gynaecologie en Verloskunde / Spoedeisende hulp (CKO 5)

CKO5-voor

 • Het voorblok van CKO5 duurt maar één week. Dit lijkt kort, zeker als je het vergelijkt met het voorblok van kindergeneeskunde. Besef wel dat er in de bachelor een heel blok over gynaecologie gaat, terwijl de kindergeneeskunde minder aan de orde komt in de bachelor. Zorg dat je goed voorbereid bent voor je voorblok en probeer actief mee te doen. Meestal komt het tijdens de coschappen vanzelf goed.

Coschappen gynaecologie en verloskunde / spoedeisende hulp

  • Let op: afhankelijk van je indeling kan het zijn dat je kennisgesprek van gynaecologie en verloskunde pas in de week verloskunde ná het SEH-voorblok plaatsvindt. Als je dit onhandig vindt, zorg er dan zelf voor dat je gesprek al in week 4 van het gynaecologie-coschap gepland wordt.
  • ABCDE opvang moet je kunnen. Ook als er geen eerste harthulp is bij jouw ziekenhuis kun je wel vragen krijgen op je mondeling over cardiale problemen.
  • Doetinchem: Er is helaas geen garantie dat coassistenten die hier hun SEH coschap lopen in het cohuis kunnen overnachten. Neem hiervoor contact op met het ziekenhuis zelf.
  • Roermond: Voor dit ziekenhuis is het verplicht om voorafgaand aan je coschap een mantoux test op eigen kosten te laten verrichten.

Kleine coschappen (CKO6)

Dermatologie

 • De site www.huidziekten.nl wordt door co-assistenten als enorm handig ervaren. Hier wordt namelijk een goed onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke ziektes en zaken gemaakt.
 • Bij dermatologie in het Radboudumc kun je enkele poli’s ruilen, zolang je koppeling aan 1 AIOS duidelijk blijft.

Huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde (CKO 7)

Coschap huisartsgeneeskunde

 • Wanneer je een plek gekozen hebt voor huisartsgeneeskunde, kan helaas niet 100% gegarandeerd worden dat je uiteindelijk ook op deze plek je co-schap zal lopen. Houd daarom een slag om de arm wanneer de plaatsen verdeeld zijn.
 • Klik op de link voor reisinformatie huisartsen: deze informatie is bedoeld ter ondersteuning bij het maken van een keuze voor het co-schap. Daarnaast geeft het alvast een inzicht in de reistijden zodat je je beter kunt voorbereiden op het co-schap. De informatie is door de co-assistenten zelf verstrekt. Kijk altijd via de NS / 9292ov- website of de reistijden nog kloppen. Wijzigingen zijn voorbehouden. Mocht de huisarts waar je heen gaat er niet bij staan, mail ons dan je eigen reisinformatie zodat wij de lijst kunnen uitbreiden en deze dus steeds completer wordt. (koraad@gmail.com o.v.v. ‘reisinformatie co-schap huisartsgeneeskunde’).
 • Bij de optie Eindhoven wordt de regio Eindhoven bedoelt, welke zich uitstrekt tot Roosendaal.

Coschap sociale geneeskunde

 • Bij veel locaties op de verdeellijst staat ‘e.o.’ aangegeven. Dit kan betekenen dat je veel afwisselt qua locaties. Dit is vooral bekend van de GGD Brabant (Den Bosch e.o.) en de GGD Rivierenland (Tiel e.o.). Voor dit soort locaties kan het handig zijn een auto ter beschikking te hebben. Vraag dit na en overleg binnen je co-groep hoe jullie dit oplossen.
 • Over het coschap sociale geneeskunde horen we vaak terug dat het, vooral na het huisartscoschap, toch wel veel kruk zitten is… Hier is helaas niet veel aan te veranderen, deels omdat het vaak heel andere materie is dan bij andere coschappen (denk aan bedrijfsgeneeskunde), deels omdat je er maar 2 weken bent. Bereid je hier dus op voor en probeer er alsnog het beste uit te halen!

Senior co-schap (CKO 8)

Het is helaas niet mogelijk om zelf een senior-coschap te regelen. Kijk hier voor meer informatie.

”Voor het seniorcoschap is geen verdeelsleutel beschikbaar, de bedoeling is dat je de seniorlijst met je cogroep onderling verdeelt. Hieronder volgt een relatief objectieve manier om deze lijst te verdelen. Het kost helaas wat puzzelwerk, maar het kan jullie als cogroep helpen de lijst op een eerlijke manier te verdelen waarbij zo goed mogelijk met ieders wensen rekening gehouden wordt.
- Stap 1: Iedere coassistent maakt een rangorde waarin alle verschillende seniorplekken zijn opgenomen. Verspreid een excelbestand waarin de plekken zijn opgenomen en laat je cogroepgenoten hierachter de nummers van 1 tm X invullen. Deze bestanden worden door 1 persoon verzameld en geïntegreerd tot 1 bestand.
- Stap 2: Na het verzamelen moet deze lijst worden geanonimiseerd. Om het zo eerlijk mogelijk te maken, kun je het beste zowel personen als seniorplekken anonimiseren (dus personen 1 t/m 30, plaatsen A t/m Z o.i.d.).
- Stap 3: Dit geanonimiseerde bestand wordt doorgestuurd naar 2 (of evt. meerdere) andere personen. Deze kunnen aan de slag met de puzzel om een zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen.
- Stap 4: ​De personen die de puzzel hebben gemaakt presenteren hun uitkomst aan de groep in de vorm van: Bij lijst A hebben X mensen hun 1e keus, X mensen hun 2e keus, X mensen hun 4e keus en X mensen hun 6e keus (zij weten op dit moment dus nog niet wie bij welke plek hoort). Als je op deze manier meer dan 1 lijst hebt gemaakt, kun je als cogroep kiezen naar welke lijst de voorkeur uitgaat (vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een 1e keus hebben ten koste van mensen die dan een 8e plek hebben, of vind je het beter als iedereen een top 5 plek heeft met dan wat minder mensen hun 1e keus).
- Stap 5: Maak de lijst bekend met plaatsen en personen en verstuur de uiteindelijke verdeling naar het STIP.
​Tip: het is verleidelijk om zoveel mogelijk lijsten te maken, maar dit leidt uiteindelijk ook tot meer verdeeldheid.. Denk hierover na. ”

Keuze co-schap (CKO 10)

Let op het beoordelingsformulier van de keuze-coschappen. Hierbij moeten ca. 30 items gescoord worden via een onvoldoende/voldoende/ruim voldoende/goed-systeem. Je kunt alleen een eindbeoordeling van een 8 of hoger krijgen als al deze items als ‘goed’ beoordeeld worden.

Tips per co-schap