Verdeling (senior)coschappen

Verdeling coassistentplaatsen

Over de regeling betreffende verdeling van coassistentplaatsen komen vaak vragen. De verdeling van de stageplaatsen per coschap is de verantwoordelijkheid van de cogroep. De cogroep verdeelt
tijdens CKO1v gezamenlijk de plaatsen voor CIKF en Interne, in CKO1n voor Neurologie en Psychiatrie, in CKO2n voor Heelkunde, in CKO3n voor Kindergeneeskunde, Gynaecologie en SEH, in CKO5n voor KNO en Dermatologie, in CKO7v voor Ouderenzorg, Huisartsgeneeskunde en Verdieping. Het is niet mogelijk om zelf plaatsen te regelen.
Soms kan het door persoonlijke omstandigheden noodzakelijk zijn dat iemand uit je cogroep een voorkeurslocatie heeft gekregen via de studieadviseur. Dit document geeft meer informatie omtrent voorkeurslocaties. Neem bij vragen contact op met de studieadviseur, Nikkie Meijers.
Voor meer informatie over de klinische fase kun je terecht op de Radboudumc site.

Verdeelsleutel

Hier kun je een verdeelsleutel voor de coschappen downloaden. Deze sleutel is door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verdeelsleutel cogroep 30 personen
Verdeelsleutel cogroep 28 personen
Verdeelsleutel cogroep 26 personen
Verdeelsleutel cogroep 24 personen

Reisduur en reisafstand is voor veel coassistenten van belang voor de keuze voor een bepaalde locatie. Dit document geeft een overzicht hiervan voor de ziekenhuizen buiten Nijmegen. Dit is door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Seniorschappen

Aan de senior coschappen wordt over het algemeen veel waarde gehecht door de coassistenten. Vooral de verdeling ervan is een punt wat kan leiden tot spanning. De wens is om dit op een zo eerlijk mogelijke manier te doen en ieder uit de groep zijn of haar voorkeur te laten krijgen. Tot voor kort was er een verdeelprogramma beschikbaar vanuit het StIP. Dit programma is echter verouderd waardoor cogroepen tot op heden zonder hulp van een computerprogramma de plekken verdeelden. Dit bleek niet altijd even handig.

We zijn daarom ook blij dat een fanatieke ouder van een van de coassistenten uit Nijmegen een programma heeft ontwikkeld dat ons kan helpen bij het verdelen van de plekken voor het senior coschap. Op deze pagina vinden jullie een zipbestand met daarin het rekenprogramma zelf, een handleiding en een voorbeeld invoer. De handleiding wijst zichzelf. Mochten er vragen zijn over het gebruik van het programma kan er contact gezocht worden met ons via de e-mail.

N.B. het gebruik van dit programma is puur bedoeld als hulp en is zeker niet verplicht. Je blijft als cogroep zelf verantwoordelijk voor het goed verdelen van de plekken voor het senior coschap. Eventuele individuele nadelige uitkomsten van het gebruik van het programma zijn voor eigen risico.

Tropencoschap

Voor meer informatie over het tropencoschap, kun je terecht op de site van de Tropico. Zij regelen de loting voor het ontwikkelingscoschap.

Verdeling (senior)coschappen