Verdeling Plaatsen

Verdeling coassistentplaatsen

Over de regeling betreffende verdeling van coassistentplaatsen komen vaak vragen. De verdeling van de stageplaatsen per coschap is de verantwoordelijkheid van de cogroep. De cogroep verdeelt
tijdens CKO1v gezamenlijk de plaatsen voor CIKF en Interne, in CKO1n voor Neurologie en Psychiatrie, in CKO2n voor Heelkunde, in CKO3n voor Kindergeneeskunde, Gynaecologie en SEH, in CKO5n voor KNO, Oogheelkunde en Dermatologie, in CKO7v voor Ouderenzorg, Huisartsgeneeskunde en Sociale geneeskunde. Het is niet mogelijk om zelf plaatsen te regelen.
Soms kan het door persoonlijke omstandigheden noodzakelijk zijn dat iemand uit je cogroep een voorkeurslocatie heeft gekregen via de studieadviseur. Dit document geeft meer informatie omtrent voorkeurslocaties. Neem bij vragen contact op met de studieadviseur, Nikkie Meijers.
Voor meer informatie over de klinische fase kun je terecht op de Radboudumc site.

Verdeelsleutel

Hier kun je een verdeelsleutel voor de coschappen downloaden. Deze sleutel is door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verdeelsleutel

Reisduur en reisafstand is voor veel coassistenten van belang voor de keuze voor een bepaalde locatie. Dit document geeft een overzicht hiervan voor de ziekenhuizen buiten Nijmegen. Dit is door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Seniorschappen

Tijdens het coschap huisartsengeneeskunde (CKO7) ontvangt ieder lid van de cogroep via de e-mail van het IWOO een lijst met de beschikbare plaatsen. De cogroep kan zelf bepalen op welke manier zij deze plaatsen onderling verdelen. Onderwijscoördinatie stelt een computerprogramma beschikbaar dat gebruikt zou kunnen worden bij het vaststellen van de verdeling. Meer informatie over de totstandkoming van de lijst met seniorcoschappen en het computerprogramma kun je via deze link vinden op de Radboudumc site.

Tropencoschap

Voor meer informatie over het tropencoschap, kun je terecht op de site van de Tropico. Zij regelen de loting voor het ontwikkelingscoschap.

Verdeling Plaatsen