Ongewenst gedrag & seksuele intimidatie

Wanneer je als co-assistent tijdens je opleiding te maken krijgt met ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen om het gedrag te melden. Indien je twijfelt of je een melding moet maken van het ongewenste gedrag, is het ook mogelijk om er met één van onderstaande vertrouwenspersonen over te praten en zo een afweging te maken wat het beste is in jouw situatie.
De stappen die hieronder staan beschreven zijn afkomstig uit de meldingsregeling die in de studiegids staat beschreven.

Het doen van een melding

Wanneer student geneeskunde te maken krijgt met ongewenst gedrag is allereerst van belang de context ervan te bepalen:

1. als het incident door een patiënt werd veroorzaakt is de begeleider, opleider of de (stage)coördinator de eerst aangewezen persoon om een gesprek mee te hebben, eventueel in de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.

2. betreft het een stagebegeleider of een ander persoon op de stageplaats die de persoonlijke grenzen heeft overschreden dan is de vertrouwenspersoon degene die voor opvang en begeleiding zorgt.

In zulke gevallen adviseert het IWOO de student om contact op te nemen met een van devertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor het Radboudumc.

3. betreft het grensoverschrijdend gedrag van een medestudent, docent of ander persoon buiten de kliniek/stage dan kan een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon voor studenten bij de Dienst Studentenzaken, afdeling Studentenbegeleiding, van de Radboud Universiteit

Een melding van een incident aan een vertrouwenspersoon moet mondeling of schriftelijk worden ingediend. Bij zo’n melding worden inhoud, tijdstip, naam van de melder en de naam van de aangemelde genoemd. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Contactgegevens

Vertrouwenspersoon Radboudumc
Mail: vertrouwenspersoon.amd@radboudumc.nl

Vertrouwenspersoon Radboud Universiteit
Mail:  vertrouwenspersonen@ru.nl

Ongewenst gedrag & seksuele intimidatie