IMS

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg is ontstaan uit de fusie van het LOCA (Landelijk Overleg CoAssistenten) en het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg). Het is een landelijke organisatie die op komt voor de belangen van alle geneeskundestudenten in Nederland.

Elke 6 weken wordt er vergaderd over problemen en ontwikkelingen binnen de opleiding geneeskunde. Vooral onderwerpen die op meerdere medische faculteiten spelen worden hier besproken. Denk hierbij aan de ontwikkelingen van nieuwe curricula, het tekort aan plekken voor coschappen of de soms negatieve sfeer op afdelingen.

Ben jij benieuwd wat er op landelijk niveau over de opleiding besproken wordt, kijk dan op de site.
Site: interfacultairmedischstudentenoverleg.nl

IMS