LOCA

Als coassistent in Nijmegen ben je vooral bezig met je eigen opleiding en ontwikkeling als toekomstig arts. Voor jou staat een Ko-Raad klaar die de klinische fase in jouw opleidingsziekenhuis en de affiliaties evalueert en waar nodig tracht te verbeteren. Maar op die andere medische faculteiten lopen ook coassistenten rond die tegen problemen aanlopen, dezelfde maar ook andere zaken. Zijn er overeenkomstige punten? Hoe is de master daar ingericht? Hierbij komt het LOCA om de spreekwoordelijke hoek kijken.

Het LOCA is de overkoepelende belangenorganisatie voor coassistenten. Er is intensieve communicatie met vertegenwoordigers van de Ko- en Masterraden van alle faculteiten. Het LOCA tracht de kwaliteit van onderwijs in de klinische fase te verbeteren. Hierbij worden problemen die spelen bij coassistenten in heel Nederland gesignaleerd en vervolgd. Deze problemen worden daarna onder de aandacht gebracht bij gezaghebbenden in de medische wereld. Daarnaast neemt het LOCA deel aan tal van landelijke werkgroepen over onderwijs en probeert ook ten aanzien van actuele onderwerpen de mening van de coassistenten te vertegenwoordigen.

Ongetwijfeld heb je gehoord over de plannen in Den Haag met grote gevolgen voor studenten, en coassistenten in het bijzonder. Het LOCA volgt de ontwikkelingen op de voet en zal deze publiceren op haar website, www.loca.nu. Je bent van harte uitgenodigd om je mening te delen over deze ontwikkelingen en ook andere suggestief en problemen horen wij graag.

Veel succes met jouw opleiding tot arts!

Inventarisaties
Voorafgaand aan elke vergadering van het LOCA wordt er geinventariseerd hoe zaken rond een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de wachttijd voor de coschappen, geregeld zijn op de verschillende medische faculteiten in Nederland. Kijk hier voor de inventarisaties van de afgelopen jaren.

LOCA