Klachten terugkoppeling

juli 2019

 • CKO 4: de vragen van de afsluitende toets in het voorblok zijn gereviseerd, zodat ze beter aansluiten op de stof. Een onvoldoende voor deze toets, wordt teruggekoppeld naar de plaats waar je je coschap gaat lopen. Het is de bedoeling dit zelf op te pakken en concrete leerdoelen op te stellen om aan het einde van het coschap een voldoende kennisniveau te bereiken.
 • CKO8: vanaf cogroep 212 zullen er twee terugkomdagen zijn. Dit betekent dat de eerste dag eerder zal zijn dan in week 7.

Mei 2019

   • Algemeen: De diensten tijdens het coschap huisartsgeneeskunde worden ten zeerste aangeraden en er wordt vanuit gegaan dat er zowel een visitedienst als consultdient wordt meegedraaid. Individuele verschillen in totaal aantal diensten zijn echter niet te voorkomen.
   • CKO8: Het is de bedoeling dat je het formulier van je functioneren meeneemt naar je mondeling in het Radboud, omdat dit door de examinator moet worden getekend voor gezien.
   • studenten nieuwe curriculum: er is een automatische software update van het e-portfolio geweest. Voor deze update hoef je zelf niets te doen. Het ter plekke invullen van de evaluaties gaat zo veel sneller.

Maart 2019

     • CKO5: Het cohuis in Roermond is door twee fanatieke coassistenten schoongemaakt en opgeruimd. Aan eenieder de oproep dit zo te houden!.

Februari 2019

      • CKO6: Vanaf nu worden beoordelingsformulieren van KNO en dermatologie gewoon bij het betreffende secretariaat ingeleverd. Hier wordt voor het verdere vervolg gezorgd.

Januari 2019 

      • CKO5: De coassistenten bij het coschap Gynaecologie in Ede zijn niet langer verantwoordelijk voor de sleutel van de overdrachtsruimte, daar is nu een nieuwe oplossing voor gevonden.
      • CKO7: Binnenkort wordt gekeken naar de indeling van het voorblok CKO7 en dan zal de feedback over de verrichtingencarrousel, met name de korte tijdsduur, meegenomen worden.

November 2018 

      • CKO2: de verouderde filmpjes van het voorblok psychiatrie worden vrijwel allemaal vervangen.
      • CKO2: vanaf januari 2019 zijn er meer plekken op de afdeling psychiatrie van het Radboudumc.

Oktober 2018 

         • Algemeen: de coassistenten vanaf cogroep 203 ontvangen automatisch aan het einde van hun studie een reis- en onkostentegemoetkoming van 500 euro. Het is dus niet meer nodig om een declaratie bij het StIP in te leveren.
         • CKO5v: de verouderde film van de baring is vervangen door een tijdelijk alternatief. Momenteel wordt gewerkt aan twee nieuwe Elearnings als voorbereiding op de verloskunde. Deze zullen medio 2019 beschikbaar komen.

September 2018 

             • CKO4v: er wordt binnenkort gestart met een pilot waarbij kinderartsen uit de periferie presentaties zullen geven over veel voorkomende ziektebeelden in de periferie, zodat er tijdens het voorblok meer aandacht is voor klachten en ziektebeelden die je tijdens je coschap in de periferie zult zien.
             • CKO7: soms komt het voor dat je niets hoort van het verdiepingscoschap of de huisartsenpraktijk waar je coschap gaat lopen. Je kunt dan het beste een bericht via E-stip sturen. Dit is de snelste weg.

Augustus 2018 

             • Algemeen: er is een document opgesteld waarin de richtijnen zijn vastgesteld wat betreft werktijden en diensten van de coassistent. Dit document is verspreid onder alle ziekenhuizen waar coschappen worden verzorgd en is in principe bindend. Je vindt het hier!
             • Algemeen: op dit moment is er geen reiskostenvergoeding voor het coschap SEH en het senior coschap. Er wordt gekeken of hier in het komende begrotingsjaar rekening mee kan worden gehouden.

Juli 2018 

             • CKO6: bij de kleine coschappen in de periferie krijg je een adviescijfer in de vorm van een beoordeling, soms een eindcijfer. Het uiteindelijke cijfer wordt door het Radboud bepaald en het kan enkele weken tot maanden duren voordat dit bekend is.

Juni 2018 

                  • CKO5v: er wordt gewerkt aan een nieuw filmpje van ‘de bevalling’.
                  • CKO9: bij het onderzoeksvoorstel zal voortaan voornamelijk naar de haalbaarheid gekeken worden. Er wordt niet meer zo diep ingegaan op details.

Mei 2018

                 • Algemeen: In 2019 zal er geen dedicated schakeljaar meer georganiseerd worden.
                 • CKO2: Vanaf heden zijn er bij neurologie ook plaatsen beschikbaar in Doetinchem.
                 • CKO3: Radboud: Coassistenten hebben voortaan met hun pasje toegang tot het OK-complex.
                 • CKO3: Boxmeer: Vanaf heden hebben coassistenten een eigen account voor het EPD van de Sint-Maartenskliniek tijdens de orthopedie weken.

April 2018

                 • Capita selecta: Vanwege de vaak gehoorde klacht dat er geen feedback gegeven wordt op de verslagen van capita selecta, is besloten dat komende maanden alleen een presentatie hoeft te worden gegeven. Op deze manier kan meer aandacht besteed worden aan de presentaties en de feedback daarop. Dit is voorlopig een pilot, we houden jullie verder op de hoogte.

Maart 2018

                 • CKO3: Wanneer je bij plaatsing van prothesen niet steriel mag staan, neem dan tijdens de operatie plaats achter de chirurg om zo de operatie toch goed mee te krijgen. Daarnaast kun je op de poli orthopedie meekijken en het LO van het bewegingsapparaat oefenen.

Februari 2018

                 • CKO2v: Psychiatrie: komt er een docent niet bij het onderwijs, bel dan het onderwijsbureau.
                 • CKO5v: De verouderde filmpjes van het gynaecologie onderwijs worden vervangen.
                 • CKO5: SEH: Het kennisgesprek gaat over EPA’s (Entrustable Professional Activities) die ook in je portfolio boekje staan. Ook wanneer je van een onderdeel geen patiënt tijdens je coschap gezien hebt, kunnen hier wél vragen over gesteld worden.

Januari 2018

           • Dermatologie Radboud: Je mag wisselen van AIOS op de poli, zolang de koppeling aan je begeleider maar duidelijk blijft.

Klachten terugkoppeling