Vacatures

PerĀ 15 april is de Ko-Raad op zoek naar een nieuwe voorzitter om ons bestuur te komen versterken.

Als voorzitter zit je de maandelijkse Algemene Ledenvergaderingen, de bestuursvergaderingen en de klachtenevaluaties van de Ko-Raad voor. Samen met de andere bestuursleden en overige medezeggenschapsorganen van de Medische Faculteit bewaak je de kwaliteit van het onderwijs gedurende de coschappen. Deze kwaliteitsbewaking vindt zowel reactief plaats door het inventariseren, behandelen en archiveren van klachten van coassistenten, alsook proactief door veranderingen op onderwijsgebied voor te stellen en kritisch te kijken naar ontwikkelingen op onze faculteit. Als voorzitter van de Ko-Raad vertegenwoordig je daarnaast de Nijmeegse Medische Faculteit op landelijk niveau tijdens de vergaderingen van het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Deze vergaderingen zijn eens in de zes weken. Bovendien help je met het organiseren van activiteiten zoals het speeddate event voor arts en coassistent en de maandelijkse andere cursussen.
Als je meer informatie wilt over de functie, kun je vrijblijvend mailen naar koraad@gmail.com en eventueel een telefonische afspraak maken voor verdere toelichting t.a.v. de werkzaamheden.
We kijken uit naar je sollicitatie!

Solliciteren kan door uiterlijk 4 maart je CV en motivatie te mailen.

Vacatures