Algemene informatie

De Ko-Raad

De Ko-Raad is er voor de studenten Geneeskunde in de klinische fase en is hiermee de officiële vertegenwoordigende instantie van alle aan de Radboud Universiteit ingeschreven coassistenten. Elke coassistent is automatisch lid van de Ko-Raad. Het bestuur van de Ko-Raad bestaat uit 5 leden (coassistenten) die alle lopende zaken afhandelen.

 Taken

  • behandelen en archiveren van klachten van co-assistenten
  • bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs gedurende de co-schappen
  • belangenbehartiging van co-assistenten in algemene en individuele zin
  • gestructureerd overleg met onderwijsorganen (OMT2 en studentassessor)
  • vertegenwoordiging van co-assistenten op nationaal niveau (LOCA)
  • aanbieden van relevante cursussen
  • organiseren van activiteiten (CoStaCie)
  • deelname in Status Co, het blad voor en door de RU co-assistent

 Uitvoering

Ieder nieuw blok is er een algemene ledenvergadering (ALV) van de Ko-raad. Hierbij zijn aanwezig: het Ko-raad bestuur, de vertegenwoordigers van elke co-groep, het OMT2 en de studentassessor. In deze vergadering worden alle relevante ontwikkelingen besproken en worden  de klachten van co-assistenten behandeld. De notulen zijn op deze website te raadplegen. De ALV vindt plaats op iedere eerste maandag van het blok om 20.00.

Naast deze ALV vergadert de Ko-raad ook maandelijks apart met het OMT2 en de studentassessor (zie overlegstructuren) tijdens de bestuursvergadering (BV). Eenmaal per 3 maanden vindt tijdens de BV een klachtenevaluatie plaats; hierin worden de klachten van de afgelopen 3 maanden besproken en bij terugkerende problemen wordt bekeken welke acties ondernomen kunnen en moeten worden.

Uit het bestuur zijn 3 leden vertegenwoordigd in het Interfacultair Medisch studentenoverleg (IMS). Voor meer informatie over het IMS, kijk op https://interfacultairmedischstudentenoverleg.nl/.

Vertegenwoordigers

In iedere cogroep worden 2-3 studenten aangesteld als vertegenwoordigers; de cogroep beslist zelf wie dit zijn. De vertegenwoordigers inventariseren maandelijks de klachten betreffende de episode van de voorgaande maand en brengen deze in tijdens de maandelijkse algemene ledenvergadering (ALV) op de eerste maandag van het blok.

Na de ALV koppelen zij de belangrijkste mededelingen en eventuele vragen vanuit de Ko-Raad terug naar hun cogroep.

ALV
Cogroepvertegenwoordigers tijdens een ALV

Jaarlijks organiseert de Ko-Raad een cogroepvertegenwoordigersuitje om de vertegenwoordigers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Algemene informatie