Congres Centrum Seksueel Geweld

Welke hulp ontvangen slachtoffers van acuut seksueel geweld op de spoedeisende hulp van het Radboudumc? Wat zijn de gevolgen voor de seksualiteit na seksueel misbruik en welke signalen moeten je opmerkzaam maken op eergerelateerd geweld?

Steeds meer slachtoffers melden dat ze gedrogeerd zijn. Welke verdovende middelen kunnen bij een verkrachting onder invloed betrouwbaar worden aangetoond, en tot wanneer? Ook worstelen veel hulpverleners met wat goed handelen is bij een verdenking op seksueel misbruik in een vechtscheiding en de rol van het beroepsgeheim. Hoe kunnen we informatie uitwisselen zonder het beroepsgeheim  te schenden? Tot slot, slachtoffers verdienen de juiste behandeling. Daarom is kennis nodig over welke behandelingen bij een PTSS effectief zijn.

Op het congres ‘Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening’ op 13 juni 2019 komen bovenstaande onderwerpen aan bod en worden handvatten geboden voor de dagelijkse praktijk.

Wanneer: 13 juni 2019, 8.30 tot 16.30 uur.
Deelnamekosten: 15 euro voor studenten
Locatie: Auditorium

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Prof.Toine Lagro-Janssen
Hoofd van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden
en Ines Kramer-Weggelaar Coördinator van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Zie ook de website van het Radboudumc