Cursus ‘Financiën’

Financiën, misschien niet het meest aansprekende onderwerp waar we als toekomstige dokters aan willen denken, maar wel iets waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het afbetalen van mijn studieschuld? Heeft dit invloed op het kopen van mijn eerste huis? Hoe zit het met loonschalen en waar moet ik allemaal aan denken als ik straks aan de slag ga als dokter? De Ko-Raad verzorgt op dinsdag 27 november in samenwerking met financieel adviseurs van ABN AMRO een cursus waarin we antwoord zullen geven op al deze vragen en meer! Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via onze website of stuur een e-mail naar koraadcursus@gmail.com!

ko-raad-cursus-financien