Inschrijfbewijzen bij VGT

INSCHRIJFBEWIJZEN hoeven niet meer getoond te worden bij tentamens en dus ook niet bij de voortgangstoets.