JCI: Joint Commission International

Ongetwijfeld hebben jullie de afgelopen maanden ergens een keer de term ‘JCI’ horen vallen. Tijd voor een stukje achtergrondinformatie:

De accreditatiemethode van Joint Commission International (JCI) geeft het Radboudumc inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Er is gekozen voor deze accreditatiemethode omdat deze uitgaat van de praktijk, omdat die door de bril van de patiënt naar het Radboudumc kijkt. Dat sluit aan bij de visie van het Radboudumc op persoonsgerichte zorg. Het programma is heel breed: van het patiëntendossier tot medicatie, van voeding tot wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt met thema’s om het overzichtelijk en behapbaar te maken. De 14 JCI thema’s worden beknopt uitgelegd in de waaier ‘Samen beter’.

Tussen 26 en 30 juni 2017 vindt de daadwerkelijke accreditatie plaats in het Radboudumc. In deze periode zullen de accrediteuren overal in het ziekenhuis aanwezig zijn om te bepalen of medewerkers (en dus ook de coassistenten) werken volgens de standaarden. Voldoen wij niet aan de standaarden, dan wordt het ziekenhuis niet geaccrediteerd. Het is dus essentieel dat iedereen bekend is met de richtlijnen en protocollen van het ziekenhuis. In die periode kun je dus aangesproken worden door het accreditatie team. Voor het Radboudumc is het belangrijk dat je je volledige medewerking verleent aan het team en ze goed te woord staat.

Accrediteuren zullen jullie bijvoorbeeld vragen stellen over de verschillende IPSG (International Patient Safety Goals) zoals identificatie van patiënten, veiligheid omtrent medicatie, infectiepreventie en valpreventie. Ook kun je vragen verwachten over handhygiëne, supervisieniveau of het leerklimaat binnen het ziekenhuis.

Om jullie te helpen je hierop voor te bereiden, is een handleiding opgesteld onder toezicht van de curriculumcoördinator. Deze handleiding is per email naar jullie verstuurd. Let op: neem deze handleiding aandachtig door! In de handleiding vindt je ook een checklist waarop je dient aan te geven dat je alle punten van informatie hebt doorgenomen. Deelname aan een aantal onderdelen wordt automatisch centraal geregistreerd. Het kost ongeveer een uur om alle informatie te bestuderen. Zorg ervoor dat je de ingevulde en ondertekende checklist niet alleen inlevert/mailt (zie voor instructies de checklist), maar ook dat je een kopie bij je draagt in het ziekenhuis.