Nieuwe bestuursleden gezocht!

Ben jij een enthousiaste coassistent die graag actief betrokken is bij het onderwijs van de master en wil jij je inzetten voor de belangen voor alle Nijmeegse coassistenten? Dan is één van deze functies misschien wat voor jou! Binnenkort zullen Esther Brantjes (Bestuurslid Algemeen) en Anouk Augustijn (penningmeester) de Ko-Raad gaan verlaten. Daarom zijn wij per 1 februari op zoek naar een nieuw:

Functie Bestuurslid Algemeen
- Je neemt zitting in de redactie van de Status Co. Dit blad is gemaakt voor en door co-assistenten en komt eens per 3 maanden uit. De redactie vergadert elke 6 weken. Je bent het aanspreekpunt voor de Status Co binnen het Ko-Raad bestuur en zorgt ervoor dat belangrijke zaken vanuit de Ko-Raad in de Status Co komen. In ieder geval draag je zorg voor de Ko-Raadpagina en de fotopagina, maar ook andere input, zoals het schrijven van artikelen en/of hulp bij de lay-out is wenselijk.
- Je helpt bij de algemene taken van het Ko-Raad bestuur, zoals onder andere de klachtenverwerking en de organisatie van het jaarlijkse Speeddate-event.
- Tevens ben je eens per 6 weken aanwezig bij de vergaderingen van het LOCA, Landelijk Overleg CoAssistenten, als vertegenwoordiger van de Medische faculteit Nijmegen.


Functie Penningmeester & Bestuurslid Cursussen
- Als penningmeester draag je zorg voor de financiën van de Ko-Raad. Door het jaar heen betaal je de binnengekomen facturen en de declaraties en aan het einde van het jaar maak je een afrekening en begroting.
- Je organiseert maandelijks een cursus voor co-assistenten. Hiervoor bepaal jij het onderwerp (in overleg met de rest van het bestuur), leg je contact met een specialist, plan je de datum, e-mail je de co-assistenten en ben je aanwezig op de avond zelf.
- Tevens help je bij de algemene taken van het Ko-Raad bestuur, zoals onder andere de klachtenverwerking en de organisatie van de jaarlijkse Speeddate-event.


Heb je vragen of wil je een keer een vergadering bijwonen? Mail dan vrijblijvend naar koraad@gmail.com.

Indien je wilt solliciteren voor een van bovenstaande functies, mail dan je motivatie en CV uiterlijk 10 december naar koraad@gmail.com.
De sollicitatiegesprekken zullen op 12 december plaatsvinden en de inwerkperiode zal in januari zijn.