Algemene informatie

De Ko-Raad is er voor de studenten Geneeskunde in de klinische fase en is hiermee de officiële vertegenwoordigende instantie van alle aan de Radboud Universiteit ingeschreven coassistenten. Elke coassistent is automatisch lid van de Ko-Raad. Het bestuur van de Ko-Raad bestaat uit 5 leden (coassistenten) die alle lopende zaken afhandelen.

Lees meer

Cohuizen

Wanneer je in Doetinchem en Winterswijk coschappen loopt, kun je als coassistent gebruik maken van het cohuis. Het ziekenhuis stuurt jou voordat je coschap begint een document op met daarin alle informatie rondom het cohuis en of je hier gebruik van wilt maken. Deze informatie komt vaak pas erg laat, wees dus niet bang als je een paar weken voor aanvang van je coschap nog niks gehoord hebt!  Daarnaast is het zo dat je ofwel gebruik kunt maken van het cohuis, of dat je een parkeerkaart kunt krijgen. Je kunt dus niet van beide gebruik maken. Het kan zo zijn dat er geen plek meer is in het cohuis. Dan kun je wel gebruik maken van een parkeerplek.

Cohuizen Doetinchem
In Doetinchem zijn er drie appartementen beschikbaar waar ieder vijf à zes studenten in kunnen slapen. In de appartementen zijn drie kamers met daarin stapelbedden ofwel losse bedden. Verder is er een losse keuken en badkamer. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig, echter ben je wel afhankelijk van de groep voor jou of deze zijn gewassen bij intrede van het cohuis. Het kan nog wel eens gebeuren dat de groep voor jou geen tijd heeft gehad om alles te wassen. Het kan dus handig zijn om wel je eigen beddengoed mee te nemen.

Gedurende je tijd in het cohuis, heb je ook een fiets tot je beschikking van het ziekenhuis. Voor dit alles moet je bij het ophalen van je sleutels 75 euro borg betalen, deze krijg je na afloop van je verblijf weer terug (mits er geen dingen kapot zijn gegaan door jouw schuld).

Cohuis Winterswijk
In dit cohuis heb je meerdere een- of tweepersoonskamers met daaraan een eigen badkamer. Er zijn veel kamers beschikbaar, waardoor je in de praktijk vaak een privékamer hebt. Verder heb je een gezamenlijke keuken en woonkamer. Iedere week komt er een schoonmaker om de gemeenschappelijke ruimten schoon te maken. In winterswijk krijg je niet standaard een fiets van het ziekenhuis. Alleen de coassistenten van de kindergeneeskunde krijgen een fiets, aangezien deze vakgroep dit zelf heeft geregeld. Het cohuis ligt gelukkig wel dicht bij het ziekenhuis: zo’n tien minuten lopen.

Studieadviseur

Waarmee kun je bij de studieadviseur terecht?
Je kan bij de studieadviseur terecht voor informatie, begeleiding en advies met betrekking tot je studie en persoonlijke omstandigheden.

De studieadviseur onderhoudt nauwe contacten met docenten, mentoren, begeleiders, de studentendecanen en studentenpsychologen. Persoonlijke informatie zal nooit zonder jouw medeweten worden gedeeld.
Soms zal de studieadviseur coassistenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studie aanpak wellicht individueel moet worden bijgesteld.

De studieadviseurs voor de master geneeskunde zijn Anne Bremmer en Gaby van Welsem. Je kunt bij hen terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen die jou bezig houden en van invloed zijn op je studie, bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, functie-beperkingen of (bijzondere) familie omstandigheden (mantelzorg) of overige persoonlijke problemen, bijvoorbeeld faalangst.
 • Bij herhaling dezelfde feedback krijgen bij beoordeling van een episode.
 • Problemen met de (voortgangs)toetsen. Twijfels over je studie. Onveilige opleidingssituaties of grensoverschrijdend gedrag.
 • Aanpassingen en voorzieningen: bijvoorbeeld locatiepreferentie, voorziening bij toetsen
 • Plan van aanpak na een onvoldoende voor een coschap
 • Voorbereiden verzoek aan de examencomissie, bijvoorbeeld voor een aangepast programma (deeltijd), uitzonderingen, vrijstellingen.
 • Praktische informatie over inschrijvingen, financiering, huisvesting.
 • Flexibel studeren (topsporters).


Contact met de studieadviseurs
Mailen: studieadviseurgeneeskunde@radboudumc.nl
Afspraak maken voor een gesprek

Mocht je te lang moeten wachten op een afspraak of wil je ons met spoed bereiken, dan kun je altijd bellen naar het Stip.
Telefonisch spreekuur master: Dinsdag en donderdag van 9:30-10:00 uur. Bellen via het Stip 024-3615066 (of 024-3615065)

Overige begeleiding
De Radboud Universiteit heeft een Afdeling Studentenbegeleiding, waarbij diverse cursussen en workshops studievaardigheid en cursussen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling gevolgd kunnen worden. Ook zijn er studentpsychologen in dienst en kun je deelnemen aan een studiekeuze- en loopbaantraject. Je kunt hieraan op eigen initiatief deelnemen. Ook de studieadviseur verwijst in bepaalde gevallen studenten naar de Afdeling Studentenbegeleiding. Meer informatie kun je vinden op de website van de Radboud Universiteit: Studentbegeleiding |Radboud Universiteit (ru.nl) 

Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de studieadviseur. Die verwijst jou naar de studentendecaan. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren. Raadpleeg verder de website van de Radboud Universiteit Studievertraging | RadboudUniversiteit (ru.nl) over deze voorziening. 

Extra faciliteiten
Studenten kunnen op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking (zoals dyslexie, een (chronische) ziekte, AD(H)D, autisme, lichamelijke functiebeperking) voorzieningen nodig hebben om succesvol te kunnen studeren. Zie ook: Studeren met een functiebeperking | Radboud Universiteit (ru.nl).
Let op: binnen de master geneeskunde zijn de mogelijkheden voor een voorzieningen beperkter dan in de bachelor.

Opbouw master

Vorm van de master
In de master Geneeskunde loop je veertien verschillende coschappen, verdeeld in tien episodes. Deze doorloop je met een vaste cogroep van maximaal 30 studenten. De episodes bestaan in de regel uit voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor), dan één of enkele coschappen en afsluitend een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Dit wordt het ‘sandwichmodel’ genoemd. Je leert in de voorbereidende weken precies die vaardigheden en theorie die je nodig zult hebben gedurende het  coschap. Tijdens het coschap ga je aan de slag met de EPA’s (entrustable professional activities) en je persoonlijke leerdoelen. EPA’s zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die artsen toevertrouwen aan een coassistent, om met beperkte of zonder supervisie uit te voeren zodra de coassistent de benodigde competenties heeft verkregen. Door middel van korte praktijk beoordelingen (KPB’s) binnen je digitaal portfolio kun je bepaalde niveaus van bekwaamheid halen binnen deze EPA’s. Meer informatie over het digitaal portfolio, de EPA’s en KPB’s vind je hier.

Gedurende ieder coschap vinden twee functioneringsgesprekken plaats: de tussenbeoordeling en de eindbeoordeling. Bij het coschap gynaecologie hoeft geen tussentijdse beoordeling plaats te vinden. In de afsluitende week wordt het coschap geëvalueerd en is er daarnaast aandacht voor vakoverstijgende competenties zoals een wetenschapsdag, organisatie van zorg en ethische verdieping.

De coschappen worden gelopen bij verschillende afdelingen en ziekenhuizen. De hoeveelheid coassistenten die per coschap bij hetzelfde ziekenhuis terecht kunnen, verschilt van één tot tien. De eerste twee jaar van de master bestaan uit de kerncoschappen: stages van twee tot acht weken op verschillende afdelingen die je in vaste volgorde doorloopt:

 • Episode 1: Interne Geneeskunde (8 weken)
 • Episode 2: Neurologie (4 weken) en Psychiatrie (4 weken, met daarna een vakantie van 4 weken)
 • Episode 3: Heelkunde (8 weken)
 • Episode 4: Kindergeneeskunde (4 weken, met daarna een vakantie van 2 weken)
 • Episode 5: Verloskunde en Gynaecologie (5 weken), Spoedeisende hulp (2 weken), met hiertussen voorbereidend onderwijs op SEH (1 week)
 • Episode 6: KNO (2 weken) en Dermatologie (2 weken)
 • Episode 7: Ouderenzorg (4 weken, met daarna een vakantie van 4 weken), Huisartsgeneeskunde (8 weken), Verdieping (4 weken).

In het laatste deel van je opleiding is er ruimte om je coschappen zelf in te vullen. Je kunt (een van) deze stages ook in het buitenland doen:

 • Episode 8: Seniorcoschap (3 maanden)
 • Keuzecoschap (3 maanden). Je kunt deze driemaanden gebruiken om op meerdere plekken coschap te lopen.
 • Wetenschappelijke stage (3 maanden)

Tijdens de masteropleiding Geneeskunde doe je ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een wetenschappelijke stage. Dit kan aan het begin of aan het einde van je masterprogramma. De onderzoeksstage, inclusief het schrijven van je onderzoeksverslag, duurt minimaal drie en maximaal zes maanden en kun je in Nederland maar ook in het buitenland doen. Als je ervoor kiest je wetenschappelijke stage te verlengen, kun je hiervoor één of meerdere maanden van je keuzecoschap gebruiken. Voor meer informatie over de roostering klik hier.

Wachttijd
De kans is groot dat je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt. Je kunt deze wachttijd verkleinen door je onderzoeksstage – die je normaal aan het einde van je opleiding doet – voorafgaand aan je coschappen te doen. Het is ook mogelijk om keuzevakken op masterniveau te doen, dit kan aan de Faculteit Medische Wetenschappen maar ook elders binnen de Radboud Universiteit (eventueel ter vervanging van het keuzecoschap in overeenstemming met de examencommissie). Daarnaast is wachttijd natuurlijk een mooie kans om je te ontwikkelen buiten je studie. Je kunt bijvoorbeeld gaan reizen, vrijwilligerswerk doen in het buitenland of een bestuursjaar te doen. Lees er meer over op de website van de SOOS.

Vakanties
Alle coassistenten tegelijk, ieder masterjaar:

 • Breekweek meivakantie
 • Breekweek zomervakantie
 • 2 weken Kerstvakantie

Individueel weken vrij tussen de episodes door:

 • 2 weken na CKO1 voor
 • 4 weken na CKO2 na
 • 2 weken na CKO4 na
 • 4 weken na coschap Ouderenzorg (episode 7)
 • 2 weken na Seniorcoschap

Voortgangstoets

Vier keer per studiejaar wordt de voortgangstoets gemaakt door alle jaarlagen Geneeskunde studenten om de voortgang in verworven kennis te meten. De verwachting is dat de individuele student iedere toets een hogere score behaalt dan de voorgaande toetsen als gevolg van opgedane kennis in het onderwijsprogramma. Het doel van voortgangstoetsing is het stimuleren van continu, in plaats van tentamen gericht, leren. Controleer één tot twee weken voor de voortgangstoets je indeling en toetslocatie. Je vindt deze in je webdossier. Kijk voor toetsdata, student commentaar, normering, ProF en meer op de website van de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) of de Radboudumc-website.

Sinds 1 september 2022 wordt de voortgangstoets in adaptieve vorm afgenomen. De adaptieve voortgangstoets wordt met de computer afgenomen en zal de student een vragenbank voorgelegd krijgen die naarmate de reeks vordert ook steeds beter past bij het kennisniveau. Elke volgende vraag in de toets is gebaseerd op de prestatie van voorgaande vragen. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG)

Werktijden coschap

Geregeld krijgen wij vragen omtrent werktijden van coassistenten. Mag je bijvoorbeeld eerder weg als je een scholing hebt, of andere belangrijke afspraken? Hoeveel tijd moet er tussen een avonddienst en het begin van de volgende dienst zitten? Met dank aan het OMT-2 is er een document opgesteld waarin al deze regels duidelijk uiteengezet zijn. Het document is ook naar alle stagelocaties verstuurd. De maximale werktijd bedraagt 46 uur per week. Bespreek dit met je co-opleider wanneer je hier over heen gaat. Als er niets veranderd, leg het vast op papier hoeveel uren je maakt per week en geef het aan ons door via de ALV of via onze e-mail.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Houd er ook rekening mee dat je vaak in overleg met jou supervisor(en) afspraken kan maken als je bijvoorbeeld een belangrijke afspraak hebt. In het algemeen is dit geen probleem. Mocht je teveel dagen missen, dan kun je dat vaak ook compenseren met een extra avond- of weekenddienst.

Meer informatie over de regelingen van de werktijden en diensten van coassistenten vind je onderaan deze website.

Vergoeding coschap

In de nieuwe cao voor algemene ziekenhuizen is vastgelegd dat coassistenten per 2020 recht hebben op een onkostenvergoeding van 150 euro per maand tijdens hun coschappen. Dit geldt voor UMC’s, perifere ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze vergoeding geldt niet voor GGZ-instellingen of tijdens het coschap huisartsgeneeskunde.

Helaas gebeurt het wel eens dat een ziekenhuis moeilijk doet over de uitbetaling. De Geneeskundestudent heeft hiervoor modelbrieven opgesteld die je dan naar het ziekenhuis kunt sturen. Als coassistent heb je wettelijk gezien recht op deze vergoeding en moet het ziekenhuis dit gewoon uitbetalen!

Op deze website vind je de modelbrieven die je dan kunt gebruiken.

Verdeelsleutel

De meeste cogroepen maken gebruik van een verdeelsleutel* zodat de plekken zo eerlijk mogelijk onder de studenten worden verdeeld. Hier kun je een verdeelsleutel voor de coschappen downloaden. Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van deze verdeelsleutel.

Verdeelsleutel cogroep 30 personen
Verdeelsleutel cogroep 28 personen
Verdeelsleutel cogroep 26 personen
Verdeelsleutel cogroep 24 personen

Bovenstaande verdeelsleutels omvatten niet alle coschappen. Voor de coschappen KNO, dermatologie en verdieping is het daarom verstandig om als cogroep zelf een verdeelsleutel te maken. De meeste cogroepen kiezen ervoor om een lotingssysteem (naar eigen keuze) te gebruiken om de rangnummers in de verdeelsleutel te maken. Vervolgens wordt deze verdeelsleutel gebruikt voor KNO en dermatologie en omgedraaid voor het coschap verdieping. Stel dat je bijvoorbeeld rangnummer 4 hebt gekregen. Dan betekent dit dat je voor het coschap KNO en dermatologie als vierde mag kiezen en bij verdieping als vier na laatste. De cogroep is verder vrij in het maken van een verdeelsleutel voor bovengenoemde coschappen, dus andere manieren zijn ook prima.

Reisduur en reisafstand is voor veel coassistenten van belang voor de keuze voor een bepaalde locatie. Dit document* geeft een overzicht hiervan voor de ziekenhuizen buiten Nijmegen.

De aangepaste verdeelsleutel* hebben wij gemaakt om de reisafstand beter te verdelen over de coschappen. Hierbij zijn de verdeelsleutels voor het coschap Kindergeneeskunde en Ouderengeneeskunde verwisseld. Mocht je de aangepaste verdeelsleutel willen gebruiken, stem dit dan onderling af in de cogroep. Voor de cogroepen die al verder in de coschappen zijn (Kindergeneeskunde al verdeeld) is het gebruiken van de aangepaste lijst helaas geen mogelijkheid.

Aangepaste verdeelsleutel cogroep 30 personen
Aangepaste verdeelsleutel cogroep 28 personen
Aangepaste verdeelsleutel cogroep 26 personen
Aangepaste verdeelsleutel cogroep 24 personen

* De sleutels en de documenten zijn door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verdeling seniorcoschappen
Aan de seniorcoschappen wordt over het algemeen veel waarde gehecht door coassistenten, omdat dit het eerste moment is waarin je alvast een keuze richting jouw interessegebied kan maken. Vooral de verdeling ervan is een moment wat kan leiden tot spanning. De wens is om dit op een zo eerlijk mogelijke manier te doen en ieder uit de groep zijn of haar voorkeur te laten krijgen.

Een fanatieke ouder van een van de coassistenten uit Nijmegen een programma heeft ontwikkeld dat kan helpen bij het verdelen van de plekken voor het seniorcoschap. Via deze link kan je een 'Co-selector' zip bestand vinden met daarin het rekenprogramma zelf, een handleiding en een voorbeeld voor het invoeren van de gegevens. De handleiding spreekt voor zich. Mochten er vragen zijn over het gebruik van het programma kan er contact gezocht worden met ons via de e-mail.

Helaas deed bovenstaande programma er soms dagen over om de verdeling te maken. Daarom hebben wij een nieuw programma ontwikkeld, met dank aan Laurens Sluyerman. Het is nu een online link geworden die in principe hetzelfde werkt als het oude programma, alleen vele malen sneller. Het is wel een nieuw programma, dus het is aan jullie zelf de keuze of je het oude programma of het nieuwe programma gebruikt. Wij nemen daar niet de verantwoordelijkheid voor! Wij staan wel altijd open voor feedback om het programma te verbeteren, dus stuur vooral een mailtje als je verbeterpunten ziet! Het programma kun je bereiken via deze link.

De bijbehorende handleiding en het Excel-bestand wat je nodig hebt kun je bereiken via deze link onder de naam ‘Handleiding Google Colab’ en ‘voorkeuren’.

Het gebruik van een van deze programma’s is puur bedoeld als hulpmiddel en is zeker niet verplicht. Je blijft als cogroep zelf verantwoordelijk voor het goed verdelen van de plekken voor het senior coschap.

Een andere optie is om één of meerdere personen aan te wijzen die handmatig één of meerdere lijsten (= verschillende verdelingen) maken aan de hand van de keuzes die de coassistenten in jouw cogroep hebben gemaakt. Dit is veel werk, maar kan in sommige gevallen wel beter uitvallen dan het programma. Uiteindelijk is het de taak aan jouw cogroep om samen tot een verdeling te komen. Je seniorcoschap is in principe je ‘zaalstage’. Het is extra leuk als dit op een afdeling van jouw interesse is, maar houd in je achterhoofd dat je op bijna elke afdeling ervaart en leert wat ‘zaalwerk’ is en wat hierbij komt kijken.

Advies over hoe te verdelen bij komst nieuwe student incogroep  
Optie 1
De eerste optie is om een nieuwe lijst te maken van alle studenten op alfabetische volgorde van achternaam met de nieuwe student erbij. Dit zou betekenen dat alle studenten die na de nieuwe student op de lijst komen een nummer opschuiven.  

Optie 2
Een andere optie is om de nieuwe student altijd in het midden te laten kiezen. Bijvoorbeeld als 14de of 15de. Bij het verdelen van de plekken is de nieuwe student dan altijd op die plek aan de beurt, en ga je daarna weer verder met de reguliere lijst.  

Optie 3
Indien er eerder een student uit de cogroep is vertrokken, en er daardoor een nummer ‘open staat’, is het mogelijk om dat nummer aan de nieuwe student te geven. Op deze manier hoeft verder niemand uit de cogroep van nummer te veranderen, maar dit kan dus alleen mits er eerder iemand is uitgevallen.  

Optie 4
Een laatste optie is om de nieuwe student een eindnummer te geven. Dit zou betekenen dat als een cogroep eerst uit 27 man bestond, de nieuwe student nummer 28 krijgt.

Longitudinaal Traject Slingeland
Binnen iedere cogroep gaan er 2 coassistenten naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om daar hun interne, neurologie, psychiatrie en heelkunde coschap te lopen. Indien er meer dan 2 coassistenten zijn die dit traject willen volgen, zal er voorafgaand aan de verdeling van de plekken voor het coschap, geloot worden. Indien er minder dan 2 coassistenten zijn die dit traject willen volgen, dan raden wij aan om deze plekken te verloten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van: wheelofnames.com/nl. Hierin kunnen alle namen van de coassistenten uit de cogroep worden ingevuld. Er zullen vervolgens één of twee coassistenten gekozen worden. Er kan als cogroep voor gekozen worden om deze coassistenten te compenseren door hen bij episode 4 als eerste te laten kiezen en hen vanaf episode 5 weer op hun oorspronkelijke plek (bv op alfabetische volgorde lijst) te laten kiezen. Er zou ook vanaf episode 4 weer gekozen kunnen worden vanaf de oorspronkelijke plek. Indien er moeilijkheden of vragen ontstaan rondom het verdelen van de plekken, is de RaadCo via het telefoonnummer 0649454446 te bereiken. 

Verdeling coschappen

Het verdelen van de coschappen is vaak een spannend moment, aangezien je hierin de keuze mag maken waar jij je coschap wilt gaan lopen. De verdeling van de verschillende locaties is de verantwoordelijkheid van de cogroep zelf. Voorafgaand aan de verdeel momenten (zie hieronder) krijgen de coassistenten een e-mail met de beschikbare locaties en een deadline voor het inleveren van de verdeellijst. Regel met je cogroep een geschikt moment om de coschappen te verdelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om samen te komen in een lokaal, zodat je mondeling met elkaar kunt verdelen of maak een lijst in WhatsApp die iedereen kan aanvullen.

Je bent hierin vrij om te bepalen hoe je dit als cogroep doet. De verdeel momenten zijn in de volgende onderwijsperiodes:

 • CKO1v voor Interne Geneeskunde
 • CKO1n voor Neurologie en Psychiatrie
 • CKO2n voor Heelkunde
 • CKO3n voor Kindergeneeskunde, Gynaecologie en SEH
 • CKO5n voor KNO en Dermatologie
 • CKO7v voor Ouderenzorg, Huisartsgeneeskunde en Verdieping.

Let op! De verdeellijsten voor het coschaphuisartsgeneeskunde en het coschap verdieping hebben geregeld vertraging. Hetkan dus zijn dat de lijsten later komen dan in CKO7n.

Farmacotherapietoets

Op steeds meer Geneeskunde faculteiten in Nederland moeten alle studenten een summatieve (dus verplichte en te behalen) Farmacotherapie eindtoets doen, zo ook in Nijmegen. Op deze manier kunnen toekomstige artsen laten zien dat ze voldoende farmacologische kennis hebben om veilig te kunnen voorschrijven. Deze toets maak je in het voorblok van CKO7. Gedurende de voorafgaande coschappen wordt er telkens een bepaald onderwerp binnen de farmacologie behandeld, meestal passend bij dat coschap. Hier is geen onderwijs voor ingeroosterd, dit betreft namelijk vooral zelfstudie. De stof kan eigen gemaakt worden door middel van het oefenen met casuïstiek. Dit kan je via Brightspace vinden.

In CKO1 en CKO3na krijg je de gelegenheid om alvast een proeftoets te maken. Zo kan je evalueren op welk gebied je vooral nog je kennis moet bijspijkeren.

Handige websites

Opbouw master

Vorm van de master In de master Geneeskunde loop je veertien verschillende coschappen, verdeeld in tien episodes. Deze doorloop je met een vaste cogroep van maximaal 30 studenten. De episodes bestaan in de regel uit voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor), dan één of enkele coschappen en afsluitend een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Dit wordt het ‘sandwichmodel’ genoemd. Je leert in de voorbereidende weken precies die vaardigheden en theorie die je nodig zult hebben gedurende het  coschap. Tijdens het coschap ga je aan de slag met de EPA’s (entrustable professional activities) en je persoonlijke leerdoelen. EPA’s zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die artsen toevertrouwen aan een coassistent, om met beperkte of zonder supervisie uit te voeren zodra de coassistent de benodigde competenties heeft verkregen. Door middel van korte praktijk beoordelingen (KPB’s) binnen je digitaal portfolio kun je bepaalde niveaus van bekwaamheid halen binnen deze EPA’s. Meer informatie over het digitaal portfolio, de EPA’s en KPB’s vind je hier. Gedurende ieder coschap vinden twee functioneringsgesprekken plaats: de tussenbeoordeling* en de eindbeoordeling. In de afsluitende week wordt het coschap geëvalueerd en is er daarnaast aandacht voor vakoverstijgende competenties zoals een wetenschapsdag, organisatie van zorg en ethische verdieping. *Bij het coschap gynaecologie hoeft geen tussentijdse beoordeling plaats te vinden. De coschappen worden gelopen bij verschillende afdelingen en ziekenhuizen. De hoeveelheid coassistenten die per coschap bij hetzelfde ziekenhuis terecht kunnen, verschilt van één tot tien. De eerste twee jaar van de master bestaan uit de kerncoschappen: stages van twee tot acht weken op verschillende afdelingen die je in vaste volgorde doorloopt:

 • Episode 1: Interne Geneeskunde (8 weken)
 • Episode 2: Neurologie (4 weken) en Psychiatrie (4 weken)
 • Episode 3: Heelkunde (8 weken)
 • Episode 4: Kindergeneeskunde (4 weken, met daarna een vakantie van 2 weken)
 • Episode 5: Verloskunde en Gynaecologie (5 weken), Spoedeisende hulp (2 weken), met hiertussen voorbereidend onderwijs op SEH (1 week)
 • Episode 6: KNO (2 weken) en Dermatologie (2 weken)
 • Episode 7: Ouderenzorg (4 weken, met daarna een vakantie van 4 weken), Huisartsgeneeskunde (8 weken), Verdieping (4 weken).

In het laatste deel van je opleiding is er ruimte om je coschappen zelf in te vullen. Je kunt (een van) deze stages ook in het buitenland doen:

 • Episode 8: Seniorcoschap (3 maanden)
 • Keuzecoschap (3 maanden). Je kunt deze driemaanden gebruiken om op meerdere plekken coschap te lopen.
 • Wetenschappelijke stage (3 maanden)

Tijdens de masteropleiding Geneeskunde doe je ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een wetenschappelijke stage. Dit kan aan het begin of aan het einde van je masterprogramma. De onderzoeksstage, inclusief het schrijven van je onderzoeksverslag, duurt minimaal drie en maximaal zes maanden en kun je in Nederland maar ook in het buitenland doen. Als je ervoor kiest je wetenschappelijke stage te verlengen, kun je hiervoor één of meerdere maanden van je keuzecoschap gebruiken. Voor meer informatie over de roostering klik hier.

Wachttijd
De kans is groot dat je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt. Je kunt deze wachttijd verkleinen door je onderzoeksstage – die je normaal aan het einde van je opleiding doet – voorafgaand aan je coschappen te doen. Het is ook mogelijk om keuzevakken op masterniveau te doen, dit kan aan de Faculteit Medische Wetenschappen maar ook elders binnen de Radboud Universiteit (eventueel ter vervanging van het keuzecoschap in overeenstemming met de examencommissie). Daarnaast is wachttijd natuurlijk een mooie kans om je te ontwikkelen buiten je studie. Je kunt bijvoorbeeld gaan reizen, vrijwilligerswerk doen in het buitenland of een bestuursjaar te doen. Lees er meer over op de website van de SOOS.

Vakanties
Alle coassistenten tegelijk, ieder masterjaar:

 • Breekweek meivakantie
 • Breekweek zomervakantie
 • 2 weken Kerstvakantie

Individueel weken vrij tussen de episodes door:

 • 2 weken na CKO1 voor
 • 4 weken na CKO2 na
 • 2 weken na CKO4 na
 • 4 weken na coschap Ouderenzorg (episode 7)
 • 2 weken na Seniorcoschap

Klachtenregeling

Heb je een klacht of loop je ergens tegenaan? Schroom dan niet om ons te benaderen! Algemene klachten over de inhoud of vorm van een coschap of onderwijsblok kunnen gemeld worden bij de cogroepvertegenwoordigers. Zij dragen de ingediende klacht voor tijdens de Ko-Raad ALV. Persoonlijke klachten of klachten die niet kunnen wachten tot de volgende Ko-Raad ALV kunnen rechtstreeks worden doorgegeven via de e-mail: koraad.rha@radboudumc.nl of via het contactformulier op de website.

Indien nodig bespreken we de klacht tijdens onze bestuursvergadering. Vaak beslissen we in overleg met het OMT-2 welke actie ondernomen zal worden. Jouw klacht wordt altijd anoniem besproken, zowel tijdens de ALV als in de Ko-Raad mail. Het is van belang dat je de algemene klachten en op- of aanmerkingen van een coschap altijd bespreekt op locatie met de opleider. Sommige klachten zijn logistiek en direct op locatie efficiënt op te lossen.

Mocht je je hier niet gehoord voelen of het probleem blijft bestaan, speel het probleem dan door naar de CVT’ers of stuur ons een e-mail. Wij zullen de klacht dan oppakken en je advies proberen te geven!

Klachten terugkoppeling

Hieronder staan relevante terugkoppelingen vermeld afkomstig uit de ALV’s of uit overleg met andere medezeggenschapsorganen.

Werktijden Coschap

Geregeld krijgen wij vragen omtrent werktijden van coassistenten. Mag je bijvoorbeeld eerder weg als je een scholing hebt, of andere belangrijke afspraken? Hoeveel tijd moet er tussen een avonddienst en het begin van de volgende dienst zitten? Met dank aan het OMT-2 is er een document opgesteld waarin al deze regels duidelijk uiteengezet zijn. Het document is ook naar alle stagelocaties verstuurd.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. Houd er ook rekening mee dat je vaak in overleg met jou supervisor(en) afspraken kan maken als je bijvoorbeeld een belangrijke afspraak hebt. In het algemeen is dit geen probleem. Mocht je teveel dagen missen, dan kun je dat vaak ook compenseren met een extra avond- of weekenddienst.

Meer informatie over de regelingen van de werktijden en diensten van coassistenten vind je onderaan deze website.

Beoordelingssysteem

Digitaal portfolio
Het beoordelingssysteem van de master Geneeskunde verloopt via het digitaal portfolio in Scorion waar reeds mee gewerkt is in de bachelor. Gedurende de master zul je in dit portfolio je vorderingen wat betreft persoonlijke competenties, feedback en professionele ontwikkeling bijhouden.

EPA’s
Tijdens de coschappen word je beoordeeld aan de hand van verschillende EPA’s. EPA staat voor Entrustable Professional Activity. Dit zijn gestructureerd omschreven taken of verantwoordelijkheden die artsen toevertrouwen aan een coassistent om deze uit te voeren met beperkte of zonder supervisie zodra de coassistent de benodigde competenties heeft verkregen. Gedurende de master zal je als coassistent geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden krijgen en meer zelfstandig kunnen werken. Hierdoor zullen de EPA’s op een longitudinale wijze worden getoetst en kan de groei die je doormaakt overzichtelijk worden weergeven in het dashboard van je digitaal portfolio. Per coschap wordt een basisniveau van verschillende EPA’s verwacht. Om het coschap met een voldoende af te ronden, zul je minimaal dit niveau moeten halen. Onder iedere EPA valt weer een sub-EPA waar je op getoetst wordt. Hieronder een schematische weergave van de EPA’s.

 • 1. Medisch consult
 • 1.1 Anamnese en lichamelijk onderzoek
 • 1.2 Opstellen van een differentiaaldiagnose
 • 1.3 Opstellen van een plan voor aanvullend onderzoek
 • 1.4 Interpreteren van diagnostiek
 • 1.5 Opstellen van een behandelplan
 • 2. Medische verrichtingen
 • 2.1 participatie op (P)OK
 • 2.2 Rectaal toucher, katheter inbrengen
 • 2.3 Veelvoorkomende vakspecifieke verrichtingen
 • 2.4 Perifeer infuus, venapunctie, injecties, arteriële punctie (bloedgas), ECG
 • 2.5 ABCDE
 • 3. Begeleiden en informeren
 • 3.1 Bespreken van diagnostische en therapeutische opties
 • 3.2 Bespreken van uitslag en prognose
 • 3.3 Voeren van bijzondere gesprekken
 • 3.4 Geven van informatie over gezonde leefstijl en preventie van ziekten
 • 4. Communiceren en samenwerken
 • 4.1 Schriftelijke en mondelinge overdracht van patiëntinformatie
 • 4.2 Inter- en intraprofessionele samenwerking
 • 5. Niet klinische taken
 • Zoals onderwijs, innovatie, financiën, technologie. Denk hierbij aan het geven van een presentatie in de vorm van een PICO of KPA. Dit is geen EPA in de strikte zin van het woord. De coassistent kan hier activiteiten laten opnemen uit de categorie niet-klinische taken.

Voor meer informatie over het e-portfolio en de te behalen EPA’s klik hier.

KPB’s
Om een reëel beeld te krijgen van het functioneren van een coassistent en daarmee het behalen van de benodigde EPA’s wordt gebruik gemaakt van Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s). De KPB is een korte observatie van een activiteit of handeling met een nabespreking waarin feedback wordt geformuleerd en gedocumenteerd. Met deze KPB’s krijgen coassistenten gerichte feedback van onder andere artsen, verpleegkundigen, paramedici, patiënten en mede-coassistenten. De feedback is gebaseerd op een geobserveerde concrete situatie.

Je bent als coassistent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van voldoende beoordelingen. Wanneer een coassistent zich bijvoorbeeld tijdens een gesprek op de poli laat observeren en daarna de differentiaal diagnose met de supervisor bespreekt, dan kan de coassistent aan de supervisor vragen hem/haar op twee aspecten te beoordelen (sub-EPA 1.1 Anamnese en lichamelijk onderzoek en sub-EPA 1.2 Opstellen van een differentiaaldiagnose). Dit telt dan als twee KPB’s. Het niveau kan per KPB verschillen (bijvoorbeeld een hoger niveau voor anamnese & lichamelijk onderzoek en een lager niveau voor het opstellen van de differentiaal diagnose). Hieronder staat een overzicht van de verschillende niveaus die behaald kunnen worden bij het toetsen van een EPA via een KPB.

Directe supervisie

1

Coassistent is aanwezig bij taak of handeling en observeert.

2

Coassistent voert de taak of handeling uit onder  supervisie.

Indirecte supervisie

3a

Supervisor controleert de taak of activiteit volledig.

3b

Supervisor controleert essentiële onderdelen van de activiteit.

3c

De coassistent stemt bevindingen direct aansluitend aan de activiteit mondeling af met de supervisor.

4a

De coassistent stemt bevindingen binnen 24 uur op een door de coassistent juist ingeschat moment af.

4b

Niet haalbaar tijdens de coschappen (de lerende voert de taak of handeling volledig zelfstandig uit zonder controle achteraf).

Per episode is er een minimaal aantal KPB’s vastgesteld. Hierbij tellen zowel beoordelingen door artsen als door overige observatoren (zoals patiënten, coassistenten, verpleegkundigen, paramedisch personeel) mee. Het minimum aantal KPB’s staat hieronder omschreven. Zoals eerder beschreven worden per episode EPA’s beoordeeld die op een bepaald niveau behaald moeten zijn om je coschap met een voldoende af te ronden. In regel geldt dat een EPA behaald is wanneer deze minimaal vijf keer op een niveau of hoger is voldaan. Om bijvoorbeeld de sub-EPA 1.3 Opstellen van een plan voor aanvullend onderzoek te halen op niveau 3b zul je minimaal vijf keer via een KPB een 3b (of hoger) moeten scoren op deze sub-EPA.

Episode

Aantal KPB’s

1

50

2

50

3

50

4

25

5

50

6

20

7

75

8

75

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
In het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) in het digitaal portfolio kun je jouw leerdoelen formuleren die je per episode (of over meerdere episodes) zou willen behalen. Deze worden onderverdeeld in leerdoelen t.a.v. (1) EPA’s, (2) klinisch redeneren en (3) professionaliteit of persoonlijke doelen. Gedurende je coschap kun je aan de slag met je leerdoelen en tijdens de eindbeoordeling kunnen deze ook aan bod komen. Daarnaast maak je per masterjaar een overkoepelend persoonlijk ontwikkel plan, waarin je voor jezelf hoofddoelen formuleert waar je in het komende jaar aan wilt gaan werken.

Professionaliteit
Aan het einde van ieder masterjaar wordt je als coassistent getoetst op je ontwikkeling wat betreft professionaliteit. Ook hiervoor maak je gebruik van het digitaal portfolio. Daarin verzamel je voor jezelf relevante documenten, opdrachten van de leerlijn professionaliteit, reflecties op bijzondere gebeurtenissen, feedbackformulieren, je korte praktijkbeoordelingen, je EPA-overzicht, je mentorgesprek verslagen en je toetsen professionaliteit. Dit geheel samen biedt je de gelegenheid om terug te kijken op je ontwikkeling en nieuwe doelen te stellen richting de toekomst.

TIP! Zorg ervoor dat je alles in het digitaal portfolio up-to-date houdt, zodat je tijdens de toetsmomenten gemakkelijk je documenten kunt aanleveren.

Meer informatie over het beoordelingssysteem kun je hier vinden.

Klinisch redeneren toets
Tijdens het CKOna van episode één t/m vijf en zeven maak je een klinisch redeneren toets. Dit is een formatieve toets waarin je kennis en klinisch redeneren vaardigheden getoetst worden aan de hand van circa 40 vragen over het betreffende coschap. De score en de vergelijking met peers (zowel binnen je cogroep als de hele jaargang) moet leiden tot een reflectie op het klinisch redeneren. Afhankelijk van je score wordt gevraagd om een beknopte (indien score voldoende) of uitgebreide (indien score onvoldoende) reflectie te schrijven. Ongeveer twee weken na de toets ontvang je een e-mail met daarin de uitslag en wat van je verwacht wordt t.a.v. het schrijven van een reflectie.

De toetsregeling van de toets klinisch redeneren maakt onderdeel uit van de toetsregeling professionaliteit. Dit betekent dat de score voor de toets en met name de reflectie daarop wordt meegewogen in de beoordeling in de lijn professionaliteit.

LET OP! Indien je tweemaal achtereenvolgens een onvoldoende scoort op je klinisch redeneren toets zal een e-mail gestuurd worden naar de coassistenten opleider van het volgende coschap waar je terecht komt. Ze zullen dan extra aandacht besteden aan je klinisch redeneren vaardigheden.

Meer informatie over de klinisch redeneren toets kun je op Brightspace vinden.

Verdeelsleutel

De meeste cogroepen maken gebruik van een verdeelsleutel* zodat de plekken zo eerlijk mogelijk onder de studenten worden verdeeld. Hier kun je een verdeelsleutel voor de coschappen downloaden. Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van deze verdeelsleutel.

Verdeelsleutel cogroep 30 personen
Verdeelsleutel cogroep 28 personen
Verdeelsleutel cogroep 26 personen
Verdeelsleutel cogroep 24 personen

Bovenstaande verdeelsleutels omvatten niet alle coschappen. Voor de coschappen KNO, dermatologie en verdieping is het daarom verstandig om als cogroep zelf een verdeelsleutel te maken. De meeste cogroepen kiezen ervoor om een lotingssysteem (naar eigen keuze) te gebruiken om de rangnummers in de verdeelsleutel te maken. Vervolgens wordt deze verdeelsleutel gebruikt voor KNO en dermatologie en omgedraaid voor het coschap verdieping. Stel dat je bijvoorbeeld rangnummer 4 hebt gekregen. Dan betekent dit dat je voor het coschap KNO en dermatologie als vierde mag kiezen en bij verdieping als vier na laatste. De cogroep is verder vrij in het maken van een verdeelsleutel voor bovengenoemde coschappen, dus andere manieren zijn ook prima.

Reisduur en reisafstand is voor veel coassistenten van belang voor de keuze voor een bepaalde locatie. Dit document * geeft een overzicht hiervan voor de ziekenhuizen buiten Nijmegen.

*De sleutel en het document is door studenten zelf gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verdeling seniorcoschappen
Aan de seniorcoschappen wordt over het algemeen veel waarde gehecht door coassistenten, omdat dit het eerste moment is waarin je alvast een keuze richting jouw interessegebied kan maken. Vooral de verdeling ervan is een moment wat kan leiden tot spanning. De wens is om dit op een zo eerlijk mogelijke manier te doen en ieder uit de groep zijn of haar voorkeur te laten krijgen.

Een fanatieke ouder van een van de coassistenten uit Nijmegen een programma heeft ontwikkeld dat kan helpen bij het verdelen van de plekken voor het seniorcoschap. Op deze pagina kan je een zip bestand vinden met daarin het rekenprogramma zelf, een handleiding en een voorbeeld voor het invoeren van de gegevens. De handleiding spreekt voor zich. Mochten er vragen zijn over het gebruik van het programma kan er contact gezocht worden met ons via de e-mail.

Het gebruik van dit programma is puur bedoeld als hulpmiddel en is zeker niet verplicht. Je blijft als cogroep zelf verantwoordelijk voor het goed verdelen van de plekken voor het senior coschap.

Een andere optie is om één of meerdere personen aan te wijzen die handmatig één of meerdere lijsten (= verschillende verdelingen) maken aan de hand van de keuzes die de coassistenten in jouw cogroep hebben gemaakt. Dit is veel werk, maar kan in sommige gevallen wel beter uitvallen dan het programma. Uiteindelijk is het de taak aan jouw cogroep om samen tot een verdeling te komen. Je seniorcoschap is in principe je ‘zaalstage’. Het is extra leuk als dit op een afdeling van jouw interesse is, maar houd in je achterhoofd dat je op bijna elke afdeling ervaart en leert wat ‘zaalwerk’ is en wat hierbij komt kijken.

Verdeling coschappen  

Het verdelen van de coschappen is vaak een spannend moment, aangezien je hierin de keuze mag maken waar jij je coschap wilt gaan lopen. De verdeling van de verschillende locaties is de verantwoordelijkheid van de cogroep zelf. Voorafgaand aan de verdeel momenten (zie hieronder) krijgen de coassistenten een e-mail met de beschikbare locaties en een deadline voor het inleveren van de verdeellijst. Regel met je cogroep een geschikt moment om de coschappen te verdelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om samen te komen in een lokaal, zodat je mondeling met elkaar kunt verdelen of maak een lijst in WhatsApp die iedereen kan aanvullen.

Je bent hierin vrij om te bepalen hoe je dit als cogroep doet. De verdeel momenten zijn in de volgende onderwijsperiodes:

 • CKO1v voor interne Geneeskunde
 • CKO1n voor neurologie en psychiatrie
 • CKO2n voor heelkunde
 • CKO3n voor kindergeneeskunde, gynaecologie en SEH
 • CKO5n voor KNO en dermatologie
 • CKO7v voor ouderenzorg, huisartsgeneeskunde en verdieping.

Let op! De verdeellijsten voor het coschaphuisartsgeneeskunde en het coschap verdieping hebben geregeld vertraging. Hetkan dus zijn dat de lijsten later komen dan in CKO7n.

Voorkeursplekken

Soms kan het door persoonlijke omstandigheden noodzakelijk zijn dat iemand uit je cogroep een voorkeurslocatie heeft gekregen via de studieadviseur. Dit document geeft meer informatie omtrent voorkeurslocaties. Neem bij vragen contact op met de studieadviseur Nikkie Meijers.

Studieadviseur
Beste coassistenten, Als studieadviseur en onderwijsmanager heb ik een brede ervaring binnen het Hoger Onderwijs op allerlei faculteiten. Langzamerhand ben ik behoorlijk op de hoogte van hoe het curriculum in elkaar steekt en wat de afspraken en regels op de faculteit zijn. En weet ik iets nog niet, dan zorg ik ervoor dat bij te leren.

Waarvoor kun je zoal bij mij met vragen terecht:

 • Inhoud en vormgeving van de studie, (wachttijd/tussentijd, vrije keuzedelen als wetenschappelijke stage en keuzevakken/coschappen, eerste oriëntatie op een buitenlands studieonderdeel);
 • Aanpassingen en voorzieningen in geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte, maar ook topsport e.d.);
 • Studieaanpak, zowel studieplanning als studievaardigheden, ook voor de Voortgangstoets;
 • Studievertraging en herplannen na het uitvallen uit je cogroep (waardoor dan ook veroorzaakt);
 • Problemen als gevolg van de studie, zoals overbelasting, faalangst, slechte resultaten, twijfels over de geschiktheid voor het beroep. Als wenselijk/nodig ook zoeken we naar alternatieven binnen of buiten de medische sector;
 • Kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d. Samen kijken we wat de beste weg is om naar een oplossing te zoeken;
 • Bij persoonlijke situatie die invloed heeft op functioneren tijdens coschappen;
 • Studiefinanciering (globaal);
 • Wanneer je dreigt studievertraging op te lopen, is het in de klinische fase nog belangrijker dan in de bachelor om direct contact op te nemen met de studieadviseur. We kijken samen wat er moet gebeuren, of een afspraak met de examencommissie nodig is en hoe je je op zo een afspraak zou kunnen voorbereiden.

Als studieadviseur heb ik geregeld overleg met de secretaris van de examencommissie en ben ik betrokken bij het OMT2. Ook zijn er nauwe contacten met de centrale diensten van de universiteit (studentenadministratie, studentendecanen en psychologen), zodat als het nodig is er snel verwezen kan worden en informatie kan worden uitgewisseld.

Wat betreft uitwisselen van informatie met Radboud Universiteit centrale medewerkers en de examencommissie: dit gebeurt alleen als jij als student daar geen bezwaar tegen hebt. Van alle gesprekken die ik met jullie heb, maak ik een notitie in Osiris die je zelf kunt raadplegen. Anderen hebben geen inzage in deze notities.

Ik ben iedere dinsdag, woensdag (om de week ochtend / middag) en vrijdag op de faculteit aanwezig. Afspraken maak je via het StIP. Je kunt mij per e-StIP mailen of via Osiris een reactie op een notitie plaatsen.

Nikkie Meijers

Bij twijfel over een vraag: stuur een bericht naar
studieadviseurgeneeskunde@radboudumc.nl.

Cohuizen

Wanneer je in Doetinchem en Winterswijk coschappen loopt, kun je als coassistent gebruik maken van het cohuis. Het ziekenhuis stuurt jou voordat je coschap begint een document op met daarin alle informatie rondom het cohuis en of je hier gebruik van wilt maken. Deze informatie komt vaak pas erg laat, wees dus niet bang als je een paar weken voor aanvang van je coschap nog niks gehoord hebt!  Daarnaast is het zo dat je ofwel gebruik kunt maken van het cohuis, of dat je een parkeerkaart kunt krijgen. Je kunt dus niet van beide gebruik maken. Het kan zo zijn dat er geen plek meer is in het cohuis. Dan kun je wel gebruik maken van een parkeerplek.

Cohuizen Doetinchem
In Doetinchem zijn er drie appartementen beschikbaar waar ieder vijf à zes studenten in kunnen slapen. In de appartementen zijn drie kamers met daarin stapelbedden ofwel losse bedden. Verder is er een losse keuken en badkamer. Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig, echter ben je wel afhankelijk van de groep voor jou of deze zijn gewassen bij intrede van het cohuis. Het kan nog wel eens gebeuren dat de groep voor jou geen tijd heeft gehad om alles te wassen. Het kan dus handig zijn om wel je eigen beddengoed mee te nemen.

Gedurende je tijd in het cohuis, heb je ook een fiets tot je beschikking van het ziekenhuis. Voor dit alles moet je bij het ophalen van je sleutels 75 euro borg betalen, deze krijg je na afloop van je verblijf weer terug (mits er geen dingen kapot zijn gegaan door jouw schuld).

Cohuis Winterswijk
In dit cohuis heb je meerdere een- of tweepersoonskamers met daaraan een eigen badkamer. Er zijn veel kamers beschikbaar, waardoor je in de praktijk vaak een privékamer hebt. Verder heb je een gezamenlijke keuken en woonkamer. Iedere week komt er een schoonmaker om de gemeenschappelijke ruimten schoon te maken. In winterswijk krijg je niet standaard een fiets van het ziekenhuis. Alleen de coassistenten van de kindergeneeskunde krijgen een fiets, aangezien deze vakgroep dit zelf heeft geregeld. Het cohuis ligt gelukkig wel dicht bij het ziekenhuis: zo’n tien minuten lopen.

Vergoedingcoschap

In de nieuwe cao voor algemene ziekenhuizen is vastgelegd dat coassistenten per 2020 recht hebben op een onkostenvergoeding van 100 euro per maand tijdens hun coschappen. Dit geldt voor UMC’s en perifere ziekenhuizen. Deze vergoeding geldt niet voor GGZ-instellingen of tijdens het coschap huisartsgeneeskunde.

Helaas gebeurt het wel eens dat een ziekenhuis moeilijk doet over de uitbetaling. De Geneeskundestudent heeft hiervoor modelbrieven opgesteld die je dan naar het ziekenhuis kunt sturen. Als coassistent heb je wettelijk gezien recht op deze vergoeding en moet het ziekenhuis dit gewoon uitbetalen!

Op deze website vind je de modelbrieven die je dan kunt gebruiken.

Start coschap – wat moet je regelen
Voordat je begint aan je coschappen moet jij je weer inschrijven via Studielink. Je moet de eerste van de maand ingeschreven staan in de maand waarin jij begint. Dit betekent dat wanneer jij op 31 februari begint, jij al vanaf 1 februari ingeschreven moet staan. Via het StiP en de centrale studentenbalie kun je een ‘late instroomverklaring’ krijgen.

Zorg ervoor dat het studentenaccount van de Radboud Universiteit niet afgesloten wordt wanneer er tussen de bachelor en de master een periode zonder inschrijving is. Bij de balie van de Dienst Studentenzaken van de RU kan de student regelen dat de toegang tot Osiris en de studentenmail in de wachttijd/ tussentijd actief blijft.

Hier vind je de naar de website met een checklist voor de klinische fase.

Voortgangstoets (VGT)

Vier keer per studiejaar wordt de voortgangstoets gemaakt door alle jaarlagen Geneeskunde studenten om de voortgang in verworven kennis te meten. De verwachting is dat de individuele student iedere toets een hogere score behaalt dan de voorgaande toetsen als gevolg van opgedane kennis in het onderwijsprogramma. Het doel van voortgangstoetsing is het stimuleren van continu, in plaats van tentamen gericht, leren. Controleer één tot twee weken voor de voortgangstoets je indeling en toetslocatie. Je vindt deze in je webdossier. Kijk voor toetsdata, antwoordsleutels, student commentaar, normering, ProF en meer op de website van de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) of de Radboudumc-website.

Studieadviseur

Beste co assistenten,

Als studieadviseur en onderwijsmanager heb ik een brede ervaring binnen het Hoger Onderwijs op allerlei faculteiten. Langzamerhand ben ik behoorlijk op de hoogte van hoe het curriculum in elkaar steekt en wat de afspraken en regels op de faculteit zijn. En weet ik iets nog niet, dan zorg ik ervoor dat bij te leren.

Waarvoor kun je zoal bij mij met vragen terecht:

 • Inhoud en vormgeving van de studie, (wachttijd/tussentijd, vrije keuzedelen als wetenschappelijke stage en keuzevakken/coschappen, eerste oriëntatie op een buitenlands studieonderdeel);
 • Aanpassingen en voorzieningen in geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte, maar ook topsport e.d.); ·       Studieaanpak, zowel studieplanning als studievaardigheden, ook voor de Voortgangstoets;
 • Studievertraging en herplannen na het uitvallen uit je cogroep (waardoor dan ook veroorzaakt);
 • Problemen als gevolg van de studie, zoals overbelasting, faalangst, slechte resultaten, twijfels over de geschiktheid voor het beroep. Als wenselijk/nodig ook zoeken we naar alternatieven binnen of buiten de medische sector;
 • Bij persoonlijke situatie die invloed heeft op functioneren tijdens coschappen;
 • Kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d. Samen kijken we wat de beste weg is om naar een oplossing te zoeken;
 • Studiefinanciering (globaal);
 • Wanneer je dreigt studievertraging op te lopen, is het in de klinische fase nog belangrijker dan in de bachelor om direct contact op te nemen met de studieadviseur. We kijken samen wat er moet gebeuren, of een afspraak met de examencommissie nodig is en hoe je je op zo een afspraak zou kunnen voorbereiden.

Als studieadviseur heb ik geregeld overleg met de secretaris van de examencommissie en ben ik betrokken bij het OMT2. Ook zijn er nauwe contacten met de centrale diensten van de universiteit (studentenadministratie, studentendecanen en psychologen), zodat als het nodig is er snel verwezen kan worden en informatie kan worden uitgewisseld.

Wat betreft uitwisselen van informatie met Radboud Universiteit centrale medewerkers en de examencommissie: dit gebeurt alleen als jij als student daar geen bezwaar tegen hebt. Van alle gesprekken die ik met jullie heb, maak ik een notitie in Osiris die je zelf kunt raadplegen. Anderen hebben geen inzage in deze notities.

Ik ben iedere dinsdag, woensdag (om de week ochtend / middag) en vrijdag op de faculteit aanwezig. Afspraken maak je via het StIP. Je kunt mij per e-StIP mailen of via Osiris een reactie op een notitie plaatsen.

Nikkie Meijers

Bij twijfel over een vraag: stuur een bericht naar studieadviseurgeneeskunde@radboudumc.nl