Wat doet de Ko-Raad?

De Ko-Raad is er voor de studenten Geneeskunde in de klinische/master fase en is hiermee de officiële vertegenwoordigende instantie van alle coassistenten ingeschreven aan de Radboud Universiteit.

Lees meer

Over de Ko-raad

De Ko-Raad beantwoordt vragen, denkt mee met studenten en archiveert klachten, waarmee de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en bevorderd. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met het OMT-2. Daarnaast worden er een aantal keer per jaar verschillende cursussen en activiteiten georganiseerd, speciaal toegespitst op de masterstudent.

Deze activiteiten betreffen zowel medisch inhoudelijke als ontspanningsactiviteiten. Elke coassistent is automatisch lid van de Ko-Raad. Het bestuur van de Ko-Raad wordt gevormd door vijf leden, ook allen coassistent, die de lopende zaken afhandelen.

Taken van de Ko-Raad

  • Behandelen en archiveren van positieve en negatieve feedback
    van co-assistenten.
  • Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs gedurende de co-schappen.
  • Belangenbehartiging van co-assistenten in algemene en individuele zin.
  • Gestructureerd overleg met onderwijsorganen (OMT2).
  • Vertegenwoordiging van co-assistenten op nationaal niveau (IMS)
  • Aanbieden van relevante cursussen.
  • Organiseren van activiteiten (CoStaCie).
  • Organiseren van de Carrierebeurs in samenwerking met de MFVN en de Carreer Service.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Iedere maand is er een algemene ledenvergadering (ALV) van de Ko-Raad. Tijdens deze vergadering vindt de evaluatie van lopende en nieuwe klachten plaats. Relevante klachten worden door de Ko-Raad verzameld en behandeld. Bij de vergadering zijn het Ko-Raad bestuur, de vertegenwoordigers van elke cogroep, het OMT-2 en de studentassessor aanwezig. De cogroepvertegenwoordigers inventariseren in hun cogroep wat er goed gaat en welke problemen er spelen. Naast de klachtenevaluatie worden relevante ontwikkelingen omtrent het masteronderwijs en de coschappen meegedeeld.

De ALV vindt plaats op iedere derde maandag van de onderwijs- / coschap-maand om 20.00 uur. De cogroepvertegenwoordigers ontvangen hiervoor een uitnodiging per e-mail. De notulen van de ALV’s zijn te bekijken op deze pagina.