Studentassessor

De studentassessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De studentassessor onderhoudt ook de contacten met organisaties op universitair en landelijk niveau. Voor suggesties, vragen of klachten omtrent facultaire zaken kunnen studenten te allen tijde contact opnemen met de assessor via assessor.rvb@radboudumc.nl.

De assessor onderhoudt contacten met diverse organen binnen de faculteit, waaronder studieverenigingen en studenten uit opleidingscommissies en –besturen. Samen met de assessoren van de andere faculteiten binnen de universiteit heeft hij tevens zitting in het College van Assessoren (CvA). Op landelijk niveau vindt er overleg plaats met assessoren en studentenraden van de andere medische faculteiten via het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en het Biomedisch Studenten Overleg (BMSO).