Besturen

De Ko-Raad staat elk jaar onder leiding van een nieuw bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit (li -re): Femke van der Stroom (Algemeen bestuurslid, RaadCo), Tom Wal (Secretaris), Ella Lubberdink (Penningsmeester), Eline Ansinger (Voorzitter), Lotte Broersma (Bestuurslid PR).  Ontdek hieronder alle besturen.

Lees meer

Bestuursfuncties

Voorzitter

De voorzitter van de Ko-Raad zit de algemene leden- en bestuursvergaderingen voor en heeft daarnaast een coördinerende rol in de klachtenafhandeling. Daarnaast onderhoudt de voorzitter het contact met andere medezeggenschapsorganen op de medische faculteit, maar ook op landelijk niveau middels het netwerk met andere Ko-Raden.

Secretaris

Het onderhoudscontact met studenten en vertegenwoordigers. wordt gezorgd voor dat nieuwe cogroepen de juiste informatie ontvangen en betrokken worden bij de Ko-Raad. Tijdens de vergaderingen zorgt de secretaris ervoor dat de notulen orde zijn. Daarnaast is er een onderdeel van de CoStaCie, een MFVN-commissie voor en door masterstudenten die activiteiten organiseert zoals Vrijmibo’s en de coschap-van-het-jaarverkiezing.

Penningmeester & Cursussen

Het bestuurslid penningmeester & cursussen houdt zich voornamelijk bezig met alle financiële zaken binnen de Ko-Raad. Daarnaast is deze functie verantwoordelijk voor alle cursussen die de Ko-Raad organiseert. Hierbij moet je denken aan de jaarlijkse echocursus en alle andere cursussen die het bestuur (eventueel in samenwerking met andere externe partijen) organiseert!

PR & Sponsoren

Het bestuurslid PR onderhoudt de website van de Ko-raad, verstuurd maandelijks de nieuwsbrief en is verantwoordelijk voor het werven van  sponsoren en contact houden met sponsoren. Daarnaast houd je je als PR ook bezig met algemene bestuurstaken en ben je IMS vertegenwoordiger.  Dat staat voor Interfacultair Medisch Studentenoverleg. Hierbij heb je contact met de vertegenwoordigers van andere faculteiten in andere steden.

Algemeen


Het algemene bestuurslid is de zogenaamde vliegende keep van het bestuur. Wel zijn er een aantal vaste taken die deze functie op zich neemt. Zo vertegenwoordig je de Ko-Raad in het medische tijdschrift voor en door studenten ‘de Status Co’ en organiseer je het jaarlijkse speeddate evenement tussen coassistenten en artsen.

Oud besturen

Bestuur 2023/2024

Van links naar rechts: Tom Wal (Secretaris), Femke van der Stroom (Algemeen bestuurslid, RaadCo), Yara van Knippenberg (Bestuurslid PR), Eline Ansinger (Voorzitter), Daan Lövering (Penningsmeester)

Bestuur 2022/2023

V.l.n.r: Julia Boekkooi (Voorzitter), Remy van Neerven (Bestuurslid PR), Julia Gelsing (Secretaris), Alexander Currie (Algemeen bestuurslid), Simone Hendriks (Penningmeester)

Bestuur 2021/2022

V.l.n.r: Vera Knigge (Penningmeester), Maaike van Meenen (Bestuurslid-PR), Karlijne Houkes (Secretaris), Vera Tieleman (Algemeen bestuurslid), Emma Saedt (Voorzitter)

Bestuur 2021/2022

V.l.n.r: Simone Hendriks (Penningmeester), Remy van Neerven (Bestuurslid PR), Karlijne Houkes (Secretaris), Vera Tieleman (Algemeen bestuurslid), Emma Saedt (Voorzitter)

Bestuur 2020/2021

V.l.n.r. boven: Lara Mascini (Penningmeester en bestuurslid Cursussen) en Bart van der Leer (Voorzitter). V.l.n.r. onder: Michiel Schwerzel (Bestuurslid Algemeen en Status-Co), Joline Hendriks (Secretaris) en Linn Delfgou (Bestuurslid PR)

Bestuur 2019/2020

V.l.n.r.: Bart van der Leer (Voorzitter), Daphne Dikken (Bestuurslid Algemeen en Status Co), Joline Hendriks (Secretaris) en Justin Grootenhuis (Penningmeester en bestuurslid Cursussen)

Bestuur 2019/2020

V.l.n.r.: Bart van der Leer (Voorzitter), Justin Grootenhuis (Penningmeester en bestuurslid Cursussen), Daphne Dikken (Bestuurslid Algemeen en Status Co), Johan Wijma (Bestuurslid PR) en Chris Hanenberg (Secretaris)

Bestuur 2018/2019

V.l.n.r.: Chris Hanenberg (Secretaris), Johan Wijma (Bestuurslid PR), Nynke van der Gaast (Voorzitter), Daphne Dikken (Bestuurslid Algemeen en Status Co) en Justin Grootenhuis (Penningmeester en bestuurslid Cursussen)

Bestuur 2018/2019

V.l.n.r.: Johan Wijma (Bestuurslid PR), Nynke van der Gaast (Voorzitter), Mirthe Fehrmann (Penningmeester en bestuurslid Cursussen), Janneke Verhoeven (Bestuurslid Algemeen en Status Co) en Chris Hanenberg (Secretaris)

Bestuur 2017/2018

V.l.n.r.: Lisanne Loogman (Bestuurslid Promotie), Esther Brantjes (Bestuurslid Algemeen & Status Co), Daan Viering (Voorzitter), Anouk Augustijn (Penningmeester), Emma Damen (Secretaris)

Bestuur 2017/2018

V.l.n.r.: Lisanne Loogman (Bestuurslid Promotie), Esther Brantjes (Bestuurslid Algemeen & Status Co), Daan Viering (Voorzitter), Anouk Augustijn (Penningmeester), Emma Damen (Secretaris)

Bestuur 2016/2017

V.l.n.r.: Lara Burg (Bestuurslid Website&PR), Esther Brantjes (Bestuurslid algemeen & Status Co), Daan Viering (Voorzitter), Luka Kotterman (Secretaris), Anouk Augustijn (Penningmeester)

Bestuur 2016/2017

V.l.n.r.: Anouk Augustijn (Penningmeester), Esther Brantjes (Bestuurslid algemeen & Status Co), Bauke Haisma (Voorzitter), Luka Kotterman (Secretaris), Lara Burg (Bestuurslid Website&PR)