Start co-schappen

Voordat je begint aan je coschappen moet jij je weer inschrijven via Studielink. Je moet de eerste van de maand ingeschreven staan in de maand waarin jij begint. Dit betekent dat wanneer jij op 31 februari begint, jij al vanaf 1 februari ingeschreven moet staan. Via het StiP en de centrale studentenbalie kun je een ‘late instroomverklaring’ krijgen.

Zorg ervoor dat het studentenaccount van de Radboud Universiteit niet afgesloten wordt wanneer er tussen de bachelor en de master een periode zonder inschrijving is. Bij de balie van de Dienst Studentenzaken van de RU kan de student regelen dat de toegang tot Osiris en de studentenmail in de wachttijd/ tussentijd actief blijft.

Hier vind je de link naar de site (34) met een checklist voor de klinische fase.

Bekijk episodes